Zoeken
 

Werk van Waarde

Het Erasmus MC inspireert, biedt uitdaging, is grensverleggend en maatschappelijk betrokken. In dit universitair medisch centrum creëer je je eigen kansen. Of het nu gaat om leren & werken óf om werken en (blijven) leren. Een bewuste keuze voor werk van waarde, in het multiculturele Rotterdam. Samen met mensen, voor mensen: ‘de patiënt prominent’

Bevlogen teamspelers spannen zich dagelijks in voor uitmuntende, met toewijding verleende patiëntenzorg, baanbrekend medisch wetenschappelijk onderzoek én gewaardeerd onderwijs. Een bewuste keuze voor werk dat er toe doet, zowel nationaal als internationaal, in het multiculturele Rotterdam. Daar waar vanzelfsprekend oog is voor de individuele medewerker.

Wat doen wij?
Erasmus MC verricht innovatief, baanbrekend werk, zowel in de patiëntenzorg als in onderwijs en onderzoek. Letterlijk en figuurlijk verlegt het Erasmus MC grenzen door niet alleen over de grenzen van afdelingen en organisatie heen te kijken, maar ook over de landgrenzen. Ons doel is op hoog (inter)nationaal niveau blijven presteren door jonge talenten aan te trekken en ervaren professionals te behouden.

Het universitair medisch centrum levert actief een bijdrage aan maatschappelijke en politieke debatten en preventie- en gezondheidsvraagstukken en ontplooit activiteiten op het gebied van publieksvoorlichting. Duurzaamheid en betere milieuomstandigheden staan hoog in het vaandel.

Onze medewerkers werken intensief samen binnen en buiten het eigen werkgebied. Daar waar mogelijk worden verbindingen gelegd met patiënten, studenten, wetenschappelijke collega's van andere kennisinstellingen en overige externe partijen. In het Erasmus MC werken bevlogen teamspelers. Zij combineren met anderen omdat zij het beste willen bereiken voor de patiënt.

Kernactiviteit
Het Erasmus MC werkt continue aan het verbeteren van de individuele patiëntenzorg en de maatschappelijke gezondheidszorg en houdt deze op een hoog internationaal niveau. 'De patiënt prominent', diepgeworteld in onderzoek en onderwijs.

Facts & figures
Het Erasmus MC is het meest veelzijdige en grootste van de acht universitair medische centra in Nederland. Het zorgaanbod bestrijkt het hele spectrum van de geneeskunde. Dit is mede te danken aan het oudste academisch kinderziekenhuis van ons land, Erasmus MC-Sophia en het gespecialiseerde oncologisch centrum Erasmus MC-Daniel den Hoed. Elke afdeling levert een bijdrage aan en/of ondersteunt de drie kerntaken van het Erasmus MC: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.

Bekijk voor meer feiten en cijfers het jaarverslag 2011.

gepubliceerd: 11 januari 2013