Zoeken
... / ... / ... / Opname / Weer naar huis
 

Weer naar huis

Wij streven ernaar dat uw kind het ziekenhuis voor 10.00 uur kan verlaten.

Kind schudt hand van verpleegkundige terwijl man en vrouw toekijken.

Ontslag
Voordat uw kind naar huis gaat, heeft u een evaluatie over de opname. U krijgt informatie over het eventuele medicijngebruik of bijvoorbeeld een voorgeschreven dieet voor uw kind. Tijdens dit gesprek kunt u vragen hoe het vervoer naar huis het beste geregeld kan worden. De verpleegkundige bespreekt met u of er thuis verpleegkundige zorg nodig is.

De behandelend arts informeert uw huisarts over de behandeling en de toestand van uw kind. Als het nodig is, maakt de afdelingssecretaresse een afspraak voor uw kind voor een eerstvolgend bezoek aan de polikliniek.

Weer thuis
Eenmaal thuis is uw kind niet meteen weer helemaal zichzelf. Het kan veel aandacht vragen en zich soms geprikkeld gedragen. Rusteloosheid en veel huilen komen ook vaak voor. Sommige kinderen die pas thuis zijn, dromen angstig en raken snel in paniek. Kleine kinderen dribbelen achter hun moeder aan om er zeker van te zijn dat ze echt niet weggaat. Sommige kinderen worden onzindelijk.

Broertjes en/of zusjes moeten vaak ook wennen aan de veranderde situatie. Meestal zijn de problemen van tijdelijke aard. Benader uw kind(eren) met begrip en geduld. U kunt uw kind helpen de ervaringen te verwerken door te praten over de gebeurtenissen in het ziekenhuis.

Huisarts
Bij nieuwe problemen in de thuissituatie kunt u contact opnemen met uw huisarts, tenzij uw behandelend arts heeft gemeld direct het ziekenhuis te bellen. Bij een aantal afdelingen heeft u de mogelijkheid om niet dringende vragen per e-mail te stellen. Vraagt u hiernaar bij de behandelend arts of de verpleegkundige.