Zoeken
... / ... / ... / Bezoek aan ons ziekenhuis / Rechten en plichten
 

Rechten en plichten

In ons streven naar een optimale behandeling, heeft u als patiënt een aantal rechten en plichten.

Vrouw wijst kind iets aan op papier.

Rechten
De belangrijkste zijn:

Plichten
Als patiënt heeft u behalve rechten natuurlijk ook plichten. U moet de behandelend arts duidelijk en volledig informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een deskundige behandeling kan geven. U dient binnen redelijke grenzen de adviezen van de arts op te volgen. U betaalt de rekeningen van het ziekenhuis (rechtstreeks of via uw ziektekostenverzekeraar).

Meer informatie vindt u in de folder 'Rechten en plichten'.