target menu
Zoeken
 
Erasmus MC Persbericht Rotterdam, 09 oktober 2012
Vervolgonderzoek wetenschappelijke integriteit bevestigt beeld
Rapport te vinden op website Erasmus MC
Als vervolg op de rapportage in 2011 over schendingen van de wetenschappelijke integriteit bij een aantal studies van het Erasmus MC is  in 2012 nader onderzoek verricht. De conclusies uit het vervolgonderzoek bevestigen het beeld dat ontstaan is na het onderzoek in 2011. Het volledige rapport van het onderzoek in 2012 is te vinden op www.erasmusmc.nl

In november 2011 rapporteerde de commissie Wetenschappelijke Integriteit schendingen van de wetenschappelijke integriteit bij een aantal studies van het Erasmus MC. De schendingen betroffen ernstige tekortkomingen in de procedure waarmee toestemming van patiënten voor deelname aan een studie wordt vastgelegd, het insturen van publicaties op basis van onbetrouwbare gegevens en wetenschappelijk onzorgvuldige dataverzameling. Deze schendingen van de wetenschappelijke integriteit hebben niet geleid tot gezondheidsschade bij patiënten. Het dienstverband met de hoofdonderzoeker is beëindigd.

Op aanbeveling van de commissie heeft Erasmus MC door een nieuwe commissie nader onderzoek laten doen naar een aantal (onderdelen van) studies van dezelfde onderzoeksgroep. Uit dat onderzoek blijkt een vergelijkbaar beeld. Naar overtuiging van de commissie is er sprake van schendingen van de wetenschappelijke integriteit vanwege het ontbreken van brondocumenten, onzorgvuldige dataverzameling en het gebruik van fictieve gegevens.

Het volledige rapport is te vinden op www.erasmusmc.nl.

Erasmus MC is het grootste en wetenschappelijk meest toonaangevende Universitair Medisch Centrum van Nederland. Bijna 13.000 medewerkers werken binnen de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs en wetenschap continu aan een verbetering en versterking van de individuele patiëntenzorg en de maatschappelijke gezondheidszorg. Zij ontwikkelen hoogwaardige kennis, dragen dit over aan toekomstige professionals en passen dit toe in de zorg voor patiënten. De komende vijf jaar wil Erasmus MC uitgroeien tot één van de beste medische instituten in de wereld. Erasmus MC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Zie www.nfu.nl