target menu
 

'Even voorstellen'

In het Sophia Kinderziekenhuis leveren dag en nacht ruim 1.200 medewerkers in een kindvriendelijke omgeving topzorg aan kinderen en hun ouders. Centraal daarin staat de passie en bevlogenheid van onze medewerkers en de hoge kwaliteit en veiligheid van hun zorgverlening. Ieder mens, ieder kind - ziek, gezond of gezond met een handicap - heeft recht op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. Dat is waar Sophia al jaren voor staat. Hier ligt onze passie en hierop is onze zorgverlening ook voor de toekomst ingericht.

Onze toekomst
Als grootste academische kinderziekenhuis van Nederland wil het Sophia Kinderziekenhuis ook in de komende decennia een top-5 positie binnen Europa innemen. Samen hebben we de ambitie een topklinisch ziekenhuis te zijn en blijven, waarin de drie academische functies - Patiëntenzorg, Onderzoek en Onderwijs - optimaal worden uitgeoefend. Om onze ambities verder te realiseren richt Erasmus MC-Sophia zich op een viertal specifieke zorggebieden.

Onze speerpunten
De oprichting van het Sophia Kinderthoraxcentrum is één van onze speerpunten .
Kinderen met aangeboren of verworven afwijkingen aan het hart en/of de longen worden hier door een team van medisch specialisten behandeld. Zowel pasgeborenen als oudere kinderen krijgen zo een optimale behandeling. Het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis heeft hiermee het eerste Kinderthoraxcentrum van Nederland en ook het enige harttransplantatiecentrum voor kinderen. Door het tot stand brengen van dit centrum kunnen we de beste kwaliteit van zorg voor deze patiënten bieden. En door continu onderzoek naar oorzaken van aandoeningen en de beste behandelmethoden een nog betere toekomst en kwaliteit van leven.

Het Erasmus MC-Sophia is ook het enige kinderziekenhuis in Nederland dat alle faciliteiten bezit voor patiënten met complexe en meervoudige aangeboren en erfelijke anatomische afwijkingen. Op het gebied van onderzoek geniet de afdeling Kinderchirurgie binnen dit centrum al decennia lang groot internationaal aanzien. Reden voor Sophia om het Centrum voor aangeboren en erfelijke afwijkingen als specifiek zorggebied verder te ontwikkelen, met het oog op de gezonde toekomst van onze kinderen.

Ook geven wij een nieuwe impuls aan een Centrum voor gezonde groei en ontwikkeling. Onderdeel hiervan is het bevolkingsonderzoek Generation R dat zich richt op de groei, ontwikkeling en gezondheid van opgroeiende, in principe jonge kinderen en waar ca. 10.000 kinderen die geboren zijn in Rotterdam aan deelnemen. Door te ontdekken waardoor kinderen ziek worden, kunnen oorzaken mogelijk vroegtijdig worden bestreden. Daarnaast zijn wetenschappers altijd op zoek naar nieuwe behandelmethoden en medicijnen die sneller of beter werken. Tot slot draagt onderzoek bij aan de kwaliteit van leven van chronisch zieke kinderen.

De kinderafdeling voor maag-, darm- en leverziekten (MDL) behoort al jaren tot één van de vier grote academische afdelingen. Op het gebied van inflammatoire darmziekten (IBD) mag de afdeling zich zelfs betitelen als 'Center of Excellence', met een nationale en internationale topfunctie op het gebied van onderzoek. Het Erasmus MC-Sophia zal zich dan ook richten op de verdere ontwikkeling van het Centrum voor kinderen met chronische darmziekten; een speerpunt waarmee ons kinderziekenhuis zich in de toekomst verder kan en wil onderscheiden.