target menu
 

Examencommissie en Opleidingsdirecteur

Er is een verdeling tussen verzoeken die in behandeling worden genomen door de Examencommissie (EC) en door de Opleidingsdirecteur(OD).

De Examencommissie behandelt:

 • vrijstelling op basis van eerder opgedane kennis;
 • vrijstelling voor de zorgstage;
 • toelating tot of een overstap naar de opleiding Geneeskunde;
 • tentamenregelingen zoals inzage, herbeoordeling;
 • tentamenvoorzieningen (zoals extra tijd als gevolg van handicap of dyslexie);
 • verlenging geldigheidsduur van de tentamenresultaten;
 • het vaststellen van tentamenuitslagen (bij te late inschrijving voor het tentamen);
 • het volgen van een extra vak/minor.

Ook draagt de EC zorg voor eventuele fraudemeldingen en het uitbrengen van het Bindend Studieadvies.

Ter informatie het Raamplan-Artsopleiding 2009. 

De Opleidingsdirecteur behandelt:

 • doorstroom;
 • toegang tot de klinische fase/coschappen en keuzeonderzoek ondanks deficiënties;
 • deeltijdcoschappen;
 • een verzoek af te wijken van de OER op basis van persoonlijke omstandigheden.

  Verzoeken aan de Examencommissie of Opleidingsdirecteur Geneeskunde

 • Je kunt uitsluitend schriftelijke, goed gedocumenteerde verzoeken indienen.
 • Verzoeken per e-mail, fax of telefoon worden niet in behandeling nemen. Aan deze vorm van communicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Verzoeken die onduidelijk zijn of onvoldoende gedocumenteerd, worden zonder besluit geretourneerd.
 • De ontvangst van een verzoek krijg je bevestigd op je studentenmail.
 • De termijn voor de schriftelijke afhandeling van verzoeken bedraagt 6 weken .
 • Besluiten van de Examencommissie en Opleidingsdirecteur ontvang je per post. De Examencommissie en Opleidingsdirecteur staan studenten niet persoonlijk te woord en geven geen mondelinge toelichting op een besluit.

Schriftelijke verzoeken richt je aan:

Erasmus MC - Directie Onderwijs en Onderzoek
Examencommissie Geneeskunde / Opleidingsdirecteur Geneeskunde
P/a DienstenCentrum Onderwijs
Kamer Ee 312
Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam

Formulieer je  verzoek zo concreet mogelijk. Volledige verzoeken bevatten o.a.:

 • je naam, je studentennummer en adres;
 • de redenen van het verzoek;
 • het betreffende onderdeel van je studie;
 • je motivatie en een mogelijk voorstel;
 • of er een studieadviseur kan/mag worden ingeschakeld. Bijzondere (persoonlijke) omstandigheden die een belemmering vormen voor de voortgang van je studie kunnen daar dan gemeld worden die niet zijn vermeld in je brief;
 • of er eerdere afspraken gemaakt zijn met studieadviseurs of de studentendecaan
  de verplichte bewijsstukken die je aanvraag ondersteunen.

Vrijstellingen keuzeonderwijs / keuzeonderzoek Master of Science Opleidingen

Voor vrijstellingen op basis van onderdelen van de Research Masters verwijzen wij naar de OER.