target menu
 

Over de afdeling

Pathologie: medisch specialisme

Pathologie is een medische specialisme waarbij de diagnose voorop staat. Dit geldt voor de aard van voorloperlaesies die gevonden worden bij bevolkingsonderzoeken (borst-, baarmoederhals- en darmkanker). Dit geldt ook voor alle ziekten, waarbij microscopie, eiwit- en molecule bepalingen essentieel zijn. Pathologen zitten in vrijwel alle tumorwerkgroepen van het ziekenhuis. Op grond hiervan kunnen therapeutische beslissingen genomen worden: welke middel bij welke aandoening.

In het Erasmus MC houdt de afdeling pathologie zich verder bezig met onderwijs (aan studenten geneeskunde, master studenten, promovendi, arts assistenten in opleiding). Pathologie is een zeer breed vak, wat al heel vroeg in de medische opleiding onderwezen wordt. Verder doet de afdeling onderzoek naar ziekten en de oorzaken daarvan: op zoek naar nieuwe therapieën. De onderzoekers werken nauw samen met andere afdelingen die hier ook hun experimentele laboratorium hebben gevestigd. Verder beheert de pathologie de weefsel- en vriesbank.