target menu
 

Orgaanhandel komt vaak voor

Bijna de helft van de Nederlandse zorgverleners die nierpatiënten behandelen, kent patiënten die de afgelopen vijf jaar naar het buitenland zijn gereisd voor een niertransplantatie.

transplantatieVerboden
In 90% van de gevallen vermoedden de zorgverleners, of wisten zij zeker, dat er voor het orgaan was betaald. Het is in Nederland verboden om te betalen voor een donororgaan.

Criminoloog
Dit is gebleken uit een onderzoek van criminoloog en internationaal jurist Frederike Ambagtsheer, van de afdeling Nefrologie en Transplantatie van het Erasmus MC. Aan het onderzoek deden 241 professionals mee die nierpatiënten behandelen.

Wetswijziging
Transplantatieprofessionals zouden de namen van bij de illegale transplantatie betrokken artsen, ziekenhuizen en bemiddelaars anoniem moeten openbaren bij een centraal meldpunt, vindt Ambagtsheer. Om dit mogelijk te maken, is toestemming van de patiënt nodig. Of er moet een wetswijziging komen.

Anoniem
De studie is onderdeel van een door de Europese Commissie gesubsidieerd onderzoek naar mensenhandel, met als doel orgaanverwijdering. Dit onderzoek, het HOTT-project, wordt door het Erasmus MC gecoördineerd. De onderzoekers zetten een anonieme enquête uit onder Nederlandse transplantatiechirurgen, nefrologen, verpleegkundigen, transplantatiecoördinatoren en maatschappelijk werkers.

Gedwongen
Negen transplantatieprofessionals hadden tussen 2008 en 2013 vermoedens van mensenhandel. Drie professionals meldden dat de donor hun had verteld dat die gedwongen was een nier af te staan. De bevindingen zijn opgenomen in een kennisdocument over orgaanhandel en mensenhandel van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie, een partner van het HOTT-project. De resultaten worden gepresenteerd tijdens een symposium op 21 november.

Lees ook het persbericht of bekijk de nieuwsverslagen in verschillende media:

gepubliceerd: 21 oktober 2014.

Deel deze pagina: