target menu
... / ... / ... / ... / 2017-06 / Klaar voor kwetsbare ouderen
 

Klaar voor kwetsbare ouderen

In het Erasmus MC zijn de eerste verpleegkundigen opgeleid tot aandachtsvelder 'kwetsbare ouderen'. Op 24 november ontvingen zij hun certificaat.

Aandachtsvelders Zorg

Complex
De aanleiding om aandachtsvelders op te leiden, is dat er steeds meer oudere patiënten worden opgenomen met diverse opname-indicaties. Foos Hussain, stafadviseur Kwaliteit en Patiëntenzorg, licht toe: "De zorg voor deze mensen is complex. Om kwalitatief goede zorg te kunnen geven, vraagt dit om specifieke kennis en inzichten van de betrokken verpleegkundigen." 

Zesduizend
Ruim 25% van de patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, is 70 jaar of ouder. In het Erasmus MC zijn dat er circa zesduizend per jaar, van wie een derde kan worden aangemerkt als kwetsbare oudere. De screening van kwetsbare ouderen loopt terug, de richtlijn blijkt onvoldoende te worden gevolgd. 

Effect
Het onderwerp tijdig screenen van kwetsbare ouderen is in het voorjaar van 2016 op verschillende manieren onder de aandacht van medewerkers gebracht. Dat bleek effect te hebben: er vond vaker een volledige screening plaatsvond. Hussain: "Die stijgende lijn is dus helaas niet van blijvende aard. Juist door tijdige screening is het mogelijk kwetsbare ouderen te identificeren en gerichte actie te ondernemen."

Verbeteren
Het Erasmus MC wil op alle afdelingen aandachtsvelders aanstellen, die specifiek zijn opgeleid om de zorg voor kwetsbare ouderen op hun afdeling te verbeteren. Hussain: "Ons streven is dat bij klinische patiënten van 70 jaar en ouder geen vermijdbaar functieverlies optreedt, als gevolg van complicaties tijdens het verblijf in het ziekenhuis."

VIP2
De eerste negen verpleegkundigen kregen hun certificaat eind november van Susanne Maassen, secretaris van VIP2. In het voorjaar en najaar van 2017 volgt een nieuwe reeks driedaagse cursussen.

Belangstelling? Mail voor meer informatie naar de Zorgacademie: iz@erasmusmc.nl.

Aandachtsvelders Zorg
Boven v.l.nl.r.: Foos Hussain (adviseur kwaliteit), Froukje de Bruin, Mirjam van de Merwe (verpleegkundig consulent), Ton Vogelzang, Lisa van Turnhout, Kirsten Reynierse, Leanne van Beijnum, Susanne Maassen (VIP2).
Onder v.l.n.r.: Mieke Daane (opleider), Ruby Nieuwland, Rosanne Velema, Corina de Groote, Aicha Igamhiouen.

gepubliceerd: 11 juli 2017

Deel deze pagina: