target menu
 

Klinische Chemie

Thema Diagnostiek en Advies

 
Het is een overeenkomst voor 5 jaar en er zitten géén commerciële doeleinden aan vast. Wél is het de bedoeling van zowel Erasmus MC als Roche Diagnostics Nederland de zorg voor de (complexe) patiënt te verbeteren.
Lees meer

Gezamenlijk, maar op basis van onafhankelijkheid. Dat is één van de pijlers die het Strategisch Partnership tussen de afdeling Klinische Chemie van Erasmus MC en Roche Diagnostics Nederland moet dragen. De academische neutraliteit is leidend bij het doel samen kennis, kunde & kapitaal te delen. Dat gebeurt in samenwerking met de afdeling Klinische Chemie van het Erasmus MC in Rotterdam, waar het visiedocument afgelopen week werd getekend door prof. dr. Yolanda de Rijke, afdelingshoofd Klinische Chemie, en Mark Osewold, general manager Roche Diagnostics Nederland. Al bij haar aantreden in 2015 had Yolanda de Rijke aan RDNL’s sales leader Louis Hazen te kennen gegeven te willen bestuderen wat beide partijen nóg meer voor elkaar kunnen betekenen naast de reeds jarenlange bestaande relatie, om zo elkaar verder versterken. De Rijke: ‘Het bleek dat Roche en Erasmus MC gezamenlijke doelen nastreefden en goed naar elkaar konden luisteren. Een partnership geeft daarbij nóg meer houvast, ook in de zin dat je elkaar kunt áánspreken. Kortom, professionele verantwoordelijkheid naar elkaar toe.’

Bij de totstandkoming van het visiedocument, onder meer op basis van interviews met ’key opinion leaders´ binnen het Erasmus MC, zijn drie gemeenschappelijk gedragen thema’s gedefinieerd: Innovatie, Value of Diagnostics en Verbinding. Yolanda de Rijke: ‘We willen hiermee onderscheidende doelen bereiken voor de medische laboratoriumdiagnostiek, met een focus op wetenschappelijke output, onderwijs en complexe patiëntenzorg, waarbij betrouwbaarheid, kosteneffectiviteit en innovatie hoog in het vaandel staan’. In concreto betekent de samenwerking elkaar versterken om innovaties vanuit het laboratorium ten behoeve van de patiëntenzorg te ontwikkelen en in de praktijk te realiseren. In een open en transparante samenwerking waarborgt en ondersteunt Roche Diagnostics pro-actief de geïnstalleerde configuratie. Tegelijk zal de afdeling Klinische Chemie een ambassadeursrol vervullen op de overeengekomen deelgebieden en gezamenlijke projecten. Eén van de projecten behelst de installatie van de cobas m511 die voor hematologische research (en uiteindelijk ook als early access ten behoeve van de patiëntenzorg) wordt ingezet. ‘Dat het een bijzondere samenwerking belooft te

worden,’ aldus Yolanda de Rijke, ‘bewijst de m511. Er liggen zoveel mooie studies op tafel, velen investigator initiated. Het symboliseert één van de speerpunten van ons partnership: we willen de juiste mensen in verbinding brengen en in gesprek zijn om samen betere laboratoriumdiagnostiek te ontwikkelen.’ Andere programmapunten betreffen onder andere het ctDNA project met de cobas z480 ten behoeve van een verbeterde diagnostiek van longkanker, de innovatieve Navify Tumor Board software tool ter ondersteuning en vastleggen van beslissingen ten aanzien van oncologische besprekingen enhet reeds gezamenlijk opgestarte Operational Research Project. Het realiseren van Operational Excellence van de Erasmus MC laboratoria vertegenwoordigen een andere ambitie die in het visiedocument wordt uitgesproken. Sander Perret Gentil, Strategic Partnership Manager RDNL: ‘Wij hebben de kennis en kunde van implementeren én de consultants van LabConsultancy zodat we de samenwerking van de diagnostiek door de verschillende labs kunnen ondersteunen.’ Bij de ondertekening van het visiedocument Strategisch Partnership waren behalve Yolanda de Rijke en Mark Osewold ook prof. dr. Ron van Schaik, hoogleraar farmacogenetica en plaatsvervangend afdelingshoofd, alsmede de gehele staf laboratoriumspecialisten Klinische Chemie van het Erasmus MC aanwezig. Namens Roche Diagnostics waren Sander Perret Gentil, Louis Hazen, Antoine van Peperstraten, Peter Gisberts, Frans van Gurp en Barbara Kamp aanwezig.

Lees minder