target menu
... / ... / ... / Algemeen / Informatie voor Patiënten
 

Informatie voor Patiënten

Achtergronden van het laboratoriumonderzoek

De Afdeling Klinische Chemie (AKC) voert laboratoriumonderzoek uit in bloed en andere lichaamsvochten. Door het meten van stoffen of het tellen van de aanwezige bloedcellen, kan er iets gezegd worden over uw gezondheid of uw behandeling. Zo kan laboratoriumonderzoek bijdragen aan het vaststellen of uitsluiten van een ziekte, het volgen van het verloop van een ziekte, het vaststellen of een behandeling goed aanslaat of juist het voorkómen van een ziekte.

De Afdeling Klinische Chemie heeft laboratoria op vier verschillende locaties binnen het Erasmus MC (AKC-Daniel, AKC-Sophia, AKC-Thoraxcentrum en AKC-Centrumlocatie). Per jaar voeren wij ongeveer 6 miljoen bepalingen uit. Het laboratorium is in principe 24 uur per dag, zeven dagen per week geopend, waarbij buiten kantooruren een beperkter pakket wordt aangeboden.

Informatie over laboratoriumonderzoek is te vinden op protocolnet (alleen toegankelijk voor Erasmus MC), of via internet via onder andere www.uwbloedserieus.nl. Hier vindt u algemene informatie over laboratoriumonderzoek, de meest voorkomende testen en antwoorden op veelgestelde vragen. Op de internetsite www.uwbloedserieus.nl kunt u zelf vragen stellen die persoonlijk beantwoord worden door een laboratoriumspecialist. Realiseert u zich hierbij dat deze laboratoriumspecialisten veelal niet in het Erasmus MC zelf werken.

Binnen de Afdeling Klinische Chemie worden naast alle reguliere bepalingen ook een aantal bijzondere testen verricht, waarbij het laboratorium als expertise centrum geldt voor:

-         Actief vitamine B12

-         Niersteenanalyse met behulp van röntgendiffractie

-         Biochemische analyses voor het aantonen of uitsluiten van taaislijmziekte

-         DNA-testen naar de effectiviteit van medicijnen (Farmacogenetica)

De twee speerpunten van wetenschappelijk onderzoek van de AKC zijn Farmacogenetica en Folaatmetabolisme. Het laboratorium participeert in het  Lipiden referentienetwerk van het CDC. Bovendien ondersteunt de Afdeling Klinische Chemie de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek van anderen, via het trial-lab AKC.