target menu
 

CYP2B6

Bupropion, efavirenz, nevirapine...

Bepaling
CYP2B6 genotypering
516G>T, 785A>G, 1495C>T

Klinische informatie
De activiteit van het CYP2B6 wordt onder andere beïnvloed door genetische polymorfismen. Met name de afbraak van efavirenz en nevirapine blijken gecorreleerd met specifieke SNPs en variant allelen.  

Publicaties gebruiken zowel variant allelen (*5, *6 etc) alsook de aparte SNPs. Van een aantal variant allelen zijn later andere varianten gemaakt door het ontdekken van nieuwe SNPs. Literatuur dat alleen de variant allelen noemt moet worden nagekeken welke SNPs daarvoor bepaald zijn. Om deze reden is hieronder soms informatie gegeven per variant allel, en soms per SNP.  

Betrokken geneesmiddelen (o.a.)
Bupropion, efavirenz, nevirapine (zie verder www.drug-interactions.com)

Methode
TaqMan en PCR-RFLP (duplo-analyse)

Materiaal
EDTA-bloed (4 mL). Opslag in koelkast (max 4 dagen), verzenden kan bij kamertemperatuur.

Uitkomst van de test
CYP2B6*1 = default (geen polymorfismen aangetroffen)
CYP2B6*4 (785A>G; K262R) = hoge activiteit
CYP2B6*5 (1459C>T; R487C) = lage activiteit
CYP2B6*6 (G516G>T, 785A>G; Q172H, K262R) = lage activiteit
CYP2B6*7 (G516G>T, 785A>G, 1449C>T; Q172H, K262R, R487) = lage activiteit

Normaal metabolisme CYP2B6*1/*1
Intermediair metabolisme CYP2B6*1/*5, *1/*6, *1/*7
Traag metabolisme CYP2B6*5/*5, *5/*6, *5/*7, *6/*6, *6/*7, *7/*7
Snel metabolisme CYP2B6*1/*4, *4/*4

Het diverse fenotypes kunnen aanzienlijke overlap geven met CYP2B6*1/*1. Bovendien kan het effect sterk verschillen per geneesmiddel.

(Indien gewenst, kunnen meer polymorfismen worden bepaald)

Referentiewaarden

Allelfrequenties 516G>T 785A>G 1459C>T
Caucasiers 25% 30% 10%

Interpretatie en consequenties voor therapie:
Met name het 516G>T polymorfisme (CYP2B6*6, *7) is significant geassocieerd met een verminderde omzetting van efavirenz en nevirapine.

Gevoeligheid en beperkingen
Traag metabolisme als gevolg van zeldzamere DNA varianten kan niet 100% worden uitgesloten.

Bepalingsfrequentie:
Wekelijks.

Literatuur:

  1. Zanger et al 2007 Polymorphic CYP2B6: mechanisms and significance, Pharmacogenomics 8:743-759