target menu
 

Niet WMO

De Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC) heeft een webportal voor de indiening en beoordeling van onderzoeksvoorstellen WMO, niet WMO en Lokale uitvoerbaarheid ontwikkeld. De implementatie van de webportal zal de komende maanden gefaseerd plaatsvinden. Per 1  juli 2017 is gestart met de indiening en beoordeling van het onderzoek Lokale Uitvoerbaarheid en per 17 juli 2017 is de indiening en beoordeling van het onderzoek niet WMO gestart. Na evaluatie van deze twee processen volgt het proces WMO zodat uiteindelijk alle onderzoeken in het METC Managementsysteem worden getoetst.

De invoering van het systeem en de eerste indiening worden door het projectteam één op één begeleid. De afdeling regelt de éénmalige IAM registratie (s) (https://intranet.erasmusmc.nl/product/oim---aanvragen-autorisaties-in-applicaties ) voor de indiener, hoofdonderzoeker en afdelingshoofd. Wanneer de IAM registratie is voltooid wordt door het projectteam het account om toegang tot de webportal te krijgen inclusief de inlog procedure via SURFconext gereed gemaakt. Het METC Managementsysteem is eenvoudig in gebruik, maar de indiening luistert nauw. Bij onvolledige indiening kan de indiener niet naar de volgende processtap in het systeem. Het advies is om bij een eerste indiening gebruik te maken van de ondersteuning die geboden wordt. De indiener kan in 2017 vijf dagdelen per week een tijdstip plannen in de METC outlookagenda zodat gebruik gemaakt kan worden van de één op één begeleiding om het onderzoek in het METC managementsysteem in te dienen. Zie www.erasmusmc.nl/metc of neem contact op met het secretariaat 010-7034428.