target menu
 

Ontwikkelingen

VHP
De CCMO doet in Europees verband mee aan de Vrijwillige Harmonisatie Procedure (VHP). De VHP is een gecoördineerde voorscreening van multinationaal geneesmiddelenonderzoek door bevoegde instanties van verschillende Europese lidstaten. Het doel is om voorafgaand aan de officiële indiening ernstige tekortkomingen te signaleren die kunnen leiden tot afwijzing van het onderzoek.

In een pilot, ter voorbereiding op de EU Verordening 536/2014, doen een aantal METC's mee aan de VHP. Naast de CCMO nemen twaalf METC's deel aan de VHP. De acht METC's van de academische ziekenhuizen in Nederland, de METC van de stichting BEBO, de MEC-U, de METC van het AVL en de METC Brabant.

Vragen over de VHP? Mail naar ccmo@ccmo.nl.

Webportal
De METC werkt vanaf 1 juli 2017 met een webportal voor de indiening en beoordeling van onderzoeksvoorstellen. Voor de indiener/onderzoeker wijzigt de manier van aanlevering van de documenten. Ook verandert de wijze waarop de communicatie tussen de commissie en indiener/onderzoeker plaatsvindt. Zie de pijler METC Management op deze webpagina. 
 
Het systeem voldoet aan alle  Erasmus MC beveiligingseisen. De account aanvraag voor toegang tot de webportal, de inlog procedure via Surf Conext en de eerste indiening worden door het team METC één op één begeleid. Neem hiervoor contact op met het team METC, metc@erasmusmc.nl .
 
Via de Erasmus MC screensaver en internet / intranet houden we u op de hoogte over de doorontwikkeling van METC Management.