target menu
... / ... / ... / ... / 2017-04 / Hogere BMI door longpuffers met corticosteroÔ...
 

Hogere BMI door longpuffers met corticosteroÔden

Inhalatiemedicatie met corticosteroÔden lijkt bij volwassenen een grotere kans te geven op een hogere BMI. Bij vrouwen is dit verband het sterkst.

Relatie aangetoond
Bij vrouwen is ook een relatie aangetoond tussen het gebruik van deze ontstekingsremmende puffers en het metabool syndroom. Dit is een verzamelnaam voor aandoeningen die de kans op diabetes II en hart- en vaatziekten vergroten. Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC.

Grotere effecten
Hoewel geen direct oorzakelijk verband is vastgesteld, zijn er wel sterke aanwijzingen dat de puffers met corticosteroÔden deze onverwachte bijwerkingen hebben voor vrouwen. Het is absoluut niet de bedoeling dat vrouwen hun medicatie nu links laten liggen, beklemtonen de onderzoekers. "Deze bevindingen suggereren dat inhalatiecorticosteroiden mogelijk grotere effecten hebben op het lichaam dan eerder werd aangenomen", zegt arts-onderzoeker Mesut Savas.

Hogere BMI bij vrouwen door inhalatorBetere afweging
Prof. Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog en hoofdonderzoeker bij het Centrum Gezond Gewicht van het Erasmus MC: "Als dit bij vervolgstudies inderdaad zo blijkt te zijn, zou meer aandacht voor bijwerkingen en betere afweging in de balans tussen bijwerkingen en het beoogde therapeutische effect noodzakelijk zijn. Vooral bij vrouwen met een verhoogd risico op het metabool syndroom."

Ontstekingsremmers
CorticosteroÔden worden veelvuldig gebruikt als ontstekingsremmers. De inhalatievormen hiervan worden vaak gebruikt bij de behandeling van astma en andere longziekten. Tot voor kort werd aangenomen dat corticosteroÔden vooral bijwerkingen geven als ze worden geÔnjecteerd of in tabletvorm worden geslikt, bijvoorbeeld als een prednisonkuur. Uit dit onderzoek blijkt dat corticosteroÔden ook deze bijwerkingen geven als ze op beperkte plaatsen in het lichaam worden gebruikt, en dan met name in de longen.

Hogere score
Savas en Van Rossum deden onderzoek naar gebruik van corticosteroÔden onder ruim 140.000 personen. De vrouwen die inhalatiemedicatie gebruiken, scoren daarin bijna een punt hoger op hun BMI en hebben een grotere buikomvang dan niet-gebruikers. Ook de kans op verhoogde bloeddruk, hogere bloedsuikerwaarden, meer vetdeeltjes in het bloed en minder goed cholesterol (die samen het metabool syndroom vormen) blijkt vooral bij vrouwen hoger.

Lees meer in het persbericht van het Erasmus MC.

gepubliceerd: 4 april 2017