target menu
... / ... / ... / ... / 2018-05 / Minder afvinken, graag
 

Minder afvinken, graag

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft dinsdag 22 mei de afdeling Hematologie bezocht om geïnformeerd te worden over de registratielast en regeldruk. Zijn motto '(Ont)Regel de zorg'.

Minister Bruno Bruins werkbezoek afvinklijstjes registratiedruk
Uitleg
Bruins kreeg een uur uitleg van professionals, onder wie verpleegkundige Jolanda van Oossanen, medisch coördinator Jeanette Doorduijn en sectormanager Mieke Molendijk.

Registreren
De afdeling toonde op een scherm wat verpleegkundigen en artsen verplicht moeten registreren. De opsomming telde 26 onderwerpen, onder meer het risico op ondervoeding en delier, pijn, doorligwonden en kwetsbaarheid ouderen.

Bijsluiters
Officieel zouden verpleegkundigen elke patiënt ook moeten voorzien van de bijsluiters van alle voorgeschreven medicatie, 'al staan die op internet', zoals de minister opmerkte.

Boekwerk
Zou de patiënt alles uitgeprint krijgen, dan ontstaat zowat een boekwerk, vol potentiële bijwerkingen. De afdeling drukt de bijsluiters niet af, maar biedt dit aan. En wat blijkt? Niemand zit erop te wachten.

Scores
Van Oossanen gaf daarna uitleg op een beeldscherm. De minister keek met haar mee. De veelheid aan verplichte scores werd getoond. En passant werd duidelijk dat een 71-jarige patiënt met leukemie 19 verschillende medicijnen krijgt, die opgeteld per dag tot 41 keer innemen leiden.

Wat is nodig
Betrokkenen waren het erover eens dat beter per afdeling kan worden bekeken wat nodig is. Zwangere vrouwen die 24 uur zijn opgenomen, hoef je niet steeds te scoren op decubitus. En iemand zonder pijn drie keer per dag vragen of die pijn heeft, is teveel van het goede.

Ongepast
Soms lijken verplichte scores ongepast, werd opgemerkt. Zoals patiënten in de laatste levensfase vragen naar hun voedingsstatus.

Sterftecijfer
Een groot bezwaar is de zeeën aan tijd die registreren kost. Ernst Kuipers (Raad van Bestuur) legde de minister uit dat alleen al aan het sterftecijfer vier datamanagers een jaar lang hun handen vol hebben.

Wel nuttig
De teneur was niet dat alle registratie moet worden afgeschaft. Kuipers gaf als voorbeeld: bij traumatologie is het bij uitstek nuttig om de pijnscore geregeld bij te houden.

Vertrouwen
De conclusie luidde: registreren ja, maar niet voor elke patiënt, niet alles op elke afdeling, en niet bij elke heropname. Laat de afdeling bepalen wat zinvol is, daar kennen ze de patiënten. Van Oossanen zei tegen de minister: "Je moet toch vertrouwen hebben, wij zijn als professionals opgeleid."

(Ont)Regel de zorg
De minister benadrukte drie keer dat hij de registratielast, samen met zijn medeminister en staatssecretaris, 'praktisch' en 'concreet' wil aanpakken. Dit past bij het vandaag gepresenteerde plan '(Ont)Regel de zorg'. Het resultaat moet 'binnen twee jaar echt merkbaar zijn'.

Bruins kondigde aan terug te keren naar het Erasmus MC om te zien of de verbetering tot stand is gekomen.
Minister Bruno Bruins werkbezoek afvinklijstjes registratiedruk
Minister Bruno Bruins werkbezoek afvinklijstjes registratiedruk
Minister Bruno Bruins werkbezoek afvinklijstjes registratiedruk

gepubliceerd: 23 mei 2018.

Deel deze pagina: