target menu
... / ... / ... / ... / 2018-06 / Mededeling vruchtbaarheidscentrum
 

Mededeling vruchtbaarheidscentrum

De storing in het gebouw van het vruchtbaarheidscentrum is naar verwachting 18 juni verholpen. Tot dan kunnen er geen behandelingen als IVF puncties, IUI en embryoterugplaatsingen worden uitgevoerd.

UPDATE 15 juni

Het grootste deel van het gebouw (gebouw Ba) waarin o.a. het vruchtbaarheidscentrum is gevestigd, blijft minimaal nog een week buiten bedrijf. De waterschade aan de elektriciteitsvoorziening is groter dan voorzien.

Zorg gaat door

De zorg op de poliklinieken urologie, gynaecologie, verloskunde en prenatale geneeskunde is ondergebracht op diverse andere locaties in het Erasmus MC. De juiste locatie krijgt de patiënt te zien op het dagticket, dat na aanmelding bij de aanmeldzuilen wordt verstrekt.

Het voortplantingcentrum is vanaf dinsdag 19 juni weer operationeel in het Ba-gebouw. Tot dan worden patiënten rechtstreeks telefonisch geïnformeerd over waar zij hun zorg ontvangen.

13 juni

Stekker zwartInstallatie
In de nieuwbouw van het Erasmus MC deed zich eerder, op dinsdag 12 juni, een storing voor aan de stoom- en stroominstallatie.

Afspraken
Alle betrokkenen worden geïnformeerd over de gevolgen, meldt de afdeling Voortplantingsgeneeskunde. De betrokkenen worden volgende week teruggezien op de polikliniek, om afspraken te maken over embryoterugplaatsingen in de komende maand.

Embryo's
Alle verse embryo's worden ingevroren en de geplande cryo embryo's worden niet ontdooid. Voor de lopende behandelingen zijn watbetreft de eicelpuncties afspraken gemaakt met vijf IVF-klinieken in de regio. TESE-behandelingen worden niet doorverwezen naar elders, maar zijn afgezegd, vanwege de specifieke expertise die daarvoor nodig is.

Echospreekuren
De echospreekuren lopen gewoon door op andere locaties in Erasmus MC, zodat de lopende behandelingen na het weekeinde zoveel mogelijk gecontinueerd kunnen worden. Uitgevallen spreekuren (o.a. intake IVF) worden volgende week in de avonden ingehaald, om de schade en het ongemak voor mensen zoveel mogelijk te beperken.

Sterilisatie
Alle patiënten hebben weer warm water en de centrale sterilisatie is weer operationeel. Het operatieprogramma is normaal opgestart. De patiëntenzorg in het oude gebouwdeel (poli's prenatale geneeskunde, verloskunde/gynaecologie, urologie, vruchtbaarheidscentrum) is verplaatst naar alternatieve locaties in de nieuwbouw en kan grotendeels voortgang hebben. Patiënten die het betreft worden hierover geïnformeerd.

De poliklinieken zijn bereikbaar op hun reguliere telefoonnummers. 

gepubliceerd: 13 juni 2018.

Deel deze pagina: