target menu
 

Algemene informatie Promeras

Promeras is de vereniging van PhD studenten van Erasmus MC.

Als PhD student ben je automatisch lid van Promeras. Erasmus MC draagt zorg voor de kosten van het lidmaatschap. Het bestuur van Promeras bestaat uit vijf tot acht PhD-studenten van verschillende onderzoeksgroepen binnen Erasmus MC.

Wat is het doel van Promeras?

Promeras verdedigt de rechten die je hebt als PhD-student, bijvoorbeeld het recht om cursussen te volgen en het recht op kwalitatief hoogwaardige begeleiding bij je onderzoek. Het bestuur heeft daartoe regelmatig overleg met de decaan, personeelszaken en de afdeling Onderzoek- en Onderwijsbeleid. Daarnaast adviseert Promeras het PhD-committee over het PhD onderwijsbeleid. En wanneer PhD-studenten vragen of problemen hebben kan het bestuur hulp aanbieden.

Promeras in de praktijk

Promeras is lid van EPAR (Erasmus PhD Association Rotterdam) en het PNN (Promovendi Netwerk Nederland). Het bestuur overlegt regelmatig met het EPAR-bestuur en vertegenwoordigers van andere faculteiten over kwesties die universiteitsbreed of nationaal spelen.
Jaarlijks evalueert het bestuur de tevredenheid en werkomgeving van PhD-kandidaten. De resultaten worden teruggekoppeld aan de decaan, personeelszaken, Onderzoeks- en Onderijwbeleid en het PhD committee. Daarnaast organiseert Promeras sociale activiteiten voor hun leden zoals borrels, bowling-avondjes, popquizzen en nog veel meer.

Internationaal forum

Het internationaal forum is een initiatief om PhD studenten te helpen zich te wortelen in Erasmus MC en in Rotterdam. Het bestaat uit de eerder genoemde sociale activiteiten en een Facebookpagina die voorziet in een lokaal netwerk.