target menu
 

Afspraak maken

Algemene informatie over het maken, het annuleren of wijzigen van een afspraak en het maken van vervolg- en telefonische afspraken.

Afsprakensysteem
De spreekuren werken volgens een afsprakensysteem. Dit betekent dat er per patiënt een bepaalde tijd is gereserveerd op het spreekuur. Bij het maken van een afspraak is het belangrijk om door te geven of het om een nieuwe afspraak of om een controleafspraak gaat bij de betreffende specialist. Voor een nieuwe afspraak wordt meer tijd gereserveerd.

Verwijsbrief
Vergeet u niet de verwijsbrief van huisarts of specialist mee te nemen naar de afspraak. Zonder deze brief kan de afspraak niet doorgaan. U loopt anders het risico dat uw verzekering niet tot vergoeding overgaat en de rekening aan u wordt verstuurd. In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of medisch specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. Een verwijsbrief, met naam en handtekening van de verwijzer, is een jaar geldig.  De verwijsbief is alleen geldig als de datum van de brief, vóór de datum van de eerste afspraak op de polikliniek ligt.

Zijn uw persoonlijke gegevens gewijzigd?
Wilt u het ons zo spoedig mogelijk doorgeven wanneer uw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd: adres, woonplaats, huisarts, apotheek, verzekering, e-mailadres of telefoonnummer. U kunt hiervoor mailen naar: poli.administratie.sophia@erasmusmc.nl. Gebruikt u dit mailadres niet voor het versturen van (vertrouwelijke) medische gegevens.

U kunt uw gegevens ook in het ziekenhuis laten wijzigingen bij de inschrijfbalie, voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis. Voor een goed en veilig verloop van uw behandeling of opname en een juiste facturering van uw zorgkosten is het belangrijk dat uw actuele gegevens bij ons bekend zijn. Wilt u daarom bij het eerste polikliniekbezoek in een nieuw kalenderjaar uw gegevens laten controleren bij de inschrijfbalie, bij voorkeur voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis. Neemt u hiervoor uw afsprakenkaart en ziekenhuispas mee.   

Vervolgafspraak
Wilt u na het bezoek aan de polikliniek direct een vervolgafspraak maken, dan kunt u hiervoor terecht bij de balie van de polikliniek. Neemt u altijd de afsprakenkaart en ziekenhuispas mee. Wanneer u zich meldt bij de balie van de polikliniek, overhandigt u deze aan de doktersassistent.  

Telefonische afspraken
Het komt voor dat uw kind na het polikliniekbezoek niet terug hoeft te komen voor het krijgen van de uitslag of om aan de arts te vertellen hoe het nu gaat. De arts maakt dan een telefonische afspraak. Artsen hebben hiervoor een apart spreekuur of maken er tijd voor vrij tijdens hun gewone spreekuur. De tijd die voor een telefonische afspraak wordt gereserveerd, is een richttijd. Als een spreekuur uitloopt, kan het gebeuren dat de arts u pas later op de dag belt. Houdt u de polikliniek jaar- en afsprakenkaart bij de hand. 

Bereikbaarheid
De poliklinieken in het Erasmus MC-Sophia werken met een keuzemenu om u zo snel mogelijk met de juiste persoon door te kunnen verbinden. Het Erasmus MC streeft naar een optimale bereikbaarheid. Heeft u desondanks een klacht over onze bereikbaarheid of suggesties ter verbetering, dan horen wij het graag van u