target menu
 

Minderjarigen

Kinderen hebben wettelijke vertegenwoordigers, maar kunnen vanaf een bepaalde leeftijd zelf hun patiëntenrechten uitoefenen.

  • Kinderen tot 12 jaar
    Kinderen jonger dan 12 jaar worden vertegenwoordigd door wettelijke vertegenwoordigers (in de regel ouders of verzorgers). Het belang van uw kind staat altijd voorop. Dit kan betekenen dat de hulpverlener het recht heeft om u te weigeren een behandeling van uw kind bij te wonen, informatie te geven of het dossier in te zien. Aan uw kind moet op een begrijpelijke manier worden verteld wat er gaat gebeuren.

  • Kinderen van 12 tot 16 jaar
    Bij een kind tussen de twaalf en de zestien jaar dat wilsbekwaam is, is informatie aan en toestemming van zowel de wettelijk vertegenwoordiger als het kind nodig om over te gaan tot behandeling. De wil van uw kind heeft voorrang boven die van u, als uw kind de behandeling blijft wensen of als de behandeling noodzakelijk is om ernstig nadeel voor uw kind te voorkomen.

  • Kinderen van zestien jaar en ouder
    Kinderen vanaf 16 jaar worden door de wet op de patiëntenrechten beschouwd als wilsbekwaam (meerderjarig). Uw kind kan zelfstandig toestemming geven voor een behandeling en zijn/haar patiëntenrechten uitoefenen.