target menu
 

Bescherming van persoonsgegevens

 

In het Privacyreglement vindt u informatie over uw recht als patiënt op bescherming van persoonsgegevens.

Heeft u vragen over het reglement, neemt u dan contact op met de afdeling Gegevensbescherming, via e-mail: gegevensbescherming@erasmusmc.nl

Geheimhouding
Artsen, verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers hebben persoonlijke gegevens nodig voor de behandeling van uw kind. Zij zijn verplicht tot geheimhouding van informatie die zij beroepshalve over uw kind krijgen.