target menu
 

Wetenschappelijk onderzoek

Meewerken aan onderzoek?

Wetenschappelijk onderzoek is in het belang van de patiënt; het is nodig om meer medische kennis op te doen en betere behandelmethoden te ontwikkelen. Aan een onderzoek worden strenge eisen gesteld.
Het kan gebeuren dat men u en uw kind vraagt mee te werken aan een onderzoek. De behandelend arts is verplicht u en uw kind uitvoerig te informeren over de aard van het onderzoek, wat deelname aan het onderzoek voor uw kind betekent en wat de gevolgen en mogelijke risico's zijn.

U en uw kind bepalen zelf om wel of niet mee te werken aan het onderzoek. U kunt zonder opgave van reden deelname aan het onderzoek weigeren, ook als het onderzoek al gestart is. Weigering van deelname heeft uiteraard geen enkel effect op de verdere behandeling van uw kind. Meer informatie leest u in de folder ‘Deelname aan wetenschappelijk onderzoek’.

Bij de Rijksoverheid is ook een folder verkrijgbaar over medisch wetenschappelijk onderzoek.

Meer over rechten en plichten leest u in de folder ‘Rechten en plichten van de patiënt’.