target menu
 

Wijzigen persoonlijke gegevens

Wilt u het ons zo spoedig mogelijk doorgeven wanneer uw persoonlijke gegevens zijn gewijzigd: adres, woonplaats, huisarts, apotheek, verzekering of telefoonnummer.

wijzigen_persgegevens

U kunt uw gegevens op verschillende manieren (laten) wijzigen:

Via e-mail
Gebruikt u hiervoor het volgende e-mailadres:

Gebruikt u deze mailadressen niet voor het versturen van (vertrouwelijke) medische gegevens.

Bij Inschrijven
U kunt uw gegevens ook in het ziekenhuis laten wijzigingen bij Inschrijven, voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis.

Online via Mijn Erasmus MC
De volgende gegevens kunt u zelf wijzigen via Mijn Erasmus MC:

  • uw persoonsgegevens, telefoonnnummer, e-mail
  • de gegevens van uw huisarts
  • uw apotheekgegevens

Controleer een keer per jaar uw gegevens
Voor een goed en veilig verloop van uw behandeling of opname en een juiste facturering van uw zorgkosten is het belangrijk dat uw actuele gegevens bij ons bekend zijn. Wij vragen u daarom een keer per jaar uw gegevens te laten controleren, bij voorkeur voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis.