target menu
 

Bezoektijden

In het Erasmus MC - Sophia zijn ouders of verzorgers 24 uur per dag welkom.

Uw aanwezigheid is belangrijk om uw kind vertrouwen, geborgenheid en een veilig gevoel te geven.

Oudere vrouw zit naast bed waar kind in ligt.

Het is voor u en uw kind wel essentieel om rusttijden in te bouwen. Van 12.00 - 14.00 uur en vanaf 20.00 uur is rust prioriteit op de afdeling. Het is dan voor zover mogelijk stil op de kamers en de gordijnen zijn gesloten. Behalve van ouders/verzorgers is er tussen 12.00 - 14.00 uur dan ook geen ander bezoek toegestaan. Na 20.00 uur is het voor één ouder mogelijk bij zijn/haar kind te zijn en te overnachten (rooming-in).

Overige bezoekers
Voor overige bezoekers geldt het volgende:

  • Van 14.00 - 20.00 uur is het bezoekuur.
  • Van 12.00 - 14.00 uur is het rustuur en mag er geen bezoek bij uw kind.
  • Er mogen maximaal twee bezoekers tegelijkertijd bij uw kind, bezoekers kunnen elkaar afwisselen.
  • Bent u niet in het ziekenhuis aanwezig, dan mag er alleen bezoek bij uw kind na overleg met u, als ouder/verzorger.
  • Kinderen onder de zes jaar mogen niet op bezoek komen, behalve broertjes en zusjes. Uitzonderingen hierop kunnen gemaakt worden in overleg met de verpleegkundigen op de afdeling.
  • Voor het bezoek van kinderen aan een intensive care en high care afdeling gelden aparte regels. U kunt hierover meer informatie krijgen op de afdeling waar uw kind is opgenomen.

 

Geen bezoek
Voor alle bezoekers geldt niet op bezoek te komen als zij ziek zijn of in contact zijn geweest met een infectieziekte. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de afdeling, voordat u op bezoek komt.