Jump to top menu Jump to main menu Jump to content
Education provider

Interne Geneeskunde

Oudste Coschappen

Audience: Scholier of student

About us

De Coschappen Inwendige Geneeskunde van het Erasmus MC

De afdeling Inwendige Geneeskunde afdeling biedt diverse mogelijkheden om het “oudste coschap” ofwel “oudste-stage” Inwendige Geneeskunde te lopen. De duur van het co-schap is 12 - 16 weken waarbij getracht wordt de betreffende co-assistent in te schakelen bij de (poli)klinische werkzaamheden. Wij bieden in principe 3 mogelijkheden;

  • Co-schap op Systeemziekten
  • Co-schap op Nefrologie-transplantatie ( is nog in voorbereiding)
  • Co-schap samengesteld uit verschillende onderdelen door en onder leiding van een senior staflid en goedgekeurd door de master-onderwijscommissie (Martin van Hagen, Jorie Versmissen, Adrienne Zandbergen), dit betreft een klinische stage en is in beginsel geen research stage

 

Practical information