Residency

Oudste coschap Inwendige Geneeskunde

Duration: 12 weken

De afdeling Inwendige Geneeskunde van het Erasmus MC is continue in ontwikkeling waarbij professionaliteit en integriteit hoog in het vaandel staan. Teneinde de kwaliteit van de coassistenten opleiding te kunnen blijven waarborgen worden met grote regelmaat symposia, trainingen en workshops gehouden voor alle specialismen.

Target Audience: Scholier of student

About us

Inhoud

De Coschappen Inwendige Geneeskunde van het Erasmus MC

De afdeling Inwendige Geneeskunde afdeling biedt diverse mogelijkheden om het “oudste coschap” ofwel “oudste-stage” Inwendige Geneeskunde te lopen. De duur van het co-schap is 12 - 16 weken waarbij getracht wordt de betreffende co-assistent in te schakelen bij de (poli)klinische werkzaamheden. Wij bieden in principe 3 mogelijkheden;

  • Co-schap op Systeemziekten
  • Co-schap op Nefrologie-transplantatie ( is nog in voorbereiding)
  • Co-schap samengesteld uit verschillende onderdelen door en onder leiding van een senior staflid en goedgekeurd door de master-onderwijscommissie (Martin van Hagen, Jorie Versmissen, Adrienne Zandbergen), dit betreft een klinische stage en is in beginsel geen research stage

Practical information

Apply and terms and conditions