Jump to top menu Jump to main menu Jump to content
News

NWO toekenning voor eHealth Junior en biologische klok

November 25, 2020

Van het programma ‘Onderzoek op Routes door Consortia’ van de Nationale Wetenschapsagenda ontvangt het Erasmus MC een toekenning voor de ontwikkeling van een eHealth platform voor chronisch zieke kinderen en voor onderzoek naar de biologische klok.

eHealth Junior
Het consortium eHealth Junior, onder leiding van hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Manon Hillegers krijgt 4,9 miljoen euro. Een team van wetenschappers, game-designers, jongeren en bedrijven gaat de uitdaging aan om de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren met een chronische ziekte te verbeteren. Lees voor meer informatie haar verhaal op Amazingerasmusmc.nl. [link invoegen]

Biologische klok
Bert van der Horst, hoogleraar Chronobiologie en Gezondheid, en wetenschappelijk onderzoeker Inês Chaves zijn betrokken bij het “Bioclock” consortium dat zich o.a. buigt over het ontwikkelen van strategieën om de biologische klok gezond te houden. Zij krijgen 1,5 miljoen euro voor onderzoek naar duurzame gezondheid en inzetbaarheid van nachtwerkers en (i.s.m. Dr. Marijn Vermeulen) onderzoek naar de invloed van de biologische klok op de ontwikkeling en gezondheid van de premature baby . 

NWO
In totaal stelt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek ruim 93 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is 81 miljoen euro afkomstig uit de Nationale Wetenschapsagenda, 12 miljoen wordt medegefinancierd door de (internationale) consortiapartners. De toegekende projecten richten zich op vragen vanuit de samenleving. 

Consortia
De consortia kennen een brede vertegenwoordiging van kennisorganisaties én maatschappelijke partners: variërend van publieke partijen zoals musea, ziekenhuizen, universiteiten en kennisinstellingen uit binnen- en buitenland, tot stichtingen, patiëntenverenigingen en andere burgerinitiatieven, gemeenten, provincies en ministeries. Ook het bedrijfsleven is ruim vertegenwoordigd.

Het hele overzicht van toekenningen binnen het NWA-ORC programma is te vinden op de website van de NWO [link invoegen]