target menu
... / ... / ... / Current projects / ‘Our brain as capital’
 

‘Our brain as capital’

The ethical desirability of moral enhancement.

Subsidie gever: NWO/FWO
Duur: 1 juni 2013 - 1 juni 2017

Contact Persoon:
Maartje Schermer
Jona Specker

Omschrijving:
Binnen dit project, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met het Bioethiek Instituut Gent, wordt gekeken naar ethische en filosofische aspecten van verschillende (potentiële) vormen van 'morele verbetering' van mensen. Vanuit de neurowetenschappen worden voorzichtige stappen gezet om immoreel en crimineel gedrag te begrijpen en mogelijk te beïnvloeden.

  • Wat zijn de ethische vragen die dit oproept?
  • Welke ontwikkelingen zouden we moeten toejuichen, en waar moeten we morele grenzen stellen?
  • Welke morele richtlijnen kunnen we formuleren met betrekking tot bestaande en toekomstige toepassingen van morele mensverbetering?

   
In het project wordt zowel gekeken naar 'verbetering' van gezonde mensen als van mensen met een psychiatrische stoornis, en zowel naar mogelijke toepassingen binnen een justitiële setting als daarbuiten.