target menu
... / ... / Onderwijs / Co-assistenten
 

Co-assistenten

Kennismaking met hematologische ziektebeelden

Oudste coschap & Keuze coschap

Keuze co-schap

Voor studenten die vanaf maart 2012 zijn gestart met de mastercoschappen zijn er twee keuze-coschappen van 3 of 4 weken. In principe worden deze keuze-coschappen na het afronden van de reguliere coschappen (fase 1 en fase 2 coschappen) gevolgd. Tijdelijk bestaat voor coassistenten ook de mogelijkheid om een van de keuze-coschappen te volgen in de wachtperiode tussen fase 1 en fase 2 coschappen.
Tijdens het verblijf op de afdeling wordt kennisgemaakt met de specifieke klinische en laboratorium aspecten van de hematologie.
Het keuze-coschap kan zowel op de Centrumlokatie als op de lokatie Daniel den Hoed worden gevolgd.
Op de centrumlokatie kan de co-assistent ervaring op doen bij het beoordelen van bloed- en beenmerguitstrijkjes, participeren in het hemostase en trombose team en op de polikliniek kennismaken met de diagnostiek en behandeling van zowel maligne als benigne hematologische aandoeningen.
Op de lokatie Daniel den Hoed ligt de nadruk op maligne hematologische aandoeningen, en allogene stamceltransplantatie.

Oudste coschap

Het oudste coschap beslaat een periode van 12 weken aan het eind van de coschappen. Voor de afdeling Interne Geneeskunde en de aandachtsgebieden waaronder de afdeling Hematologie, geldt dat het oudste coschap wordt beschouwd als een periode van oriëntatie en voorbereiding op een eventuele opleiding in de Interne Geneeskunde en/of het aandachtsgebied.

De eindtermen van het oudste coschap zijn beschreven in de richtlijn die  is samengesteld door de Onderwijscommissie Interne Geneeskunde.

In het oudste coschap Hematologie ligt de nadruk op de kennismaking met hematologische ziektebeelden op het niveau van de beginnende arts-assistent.
De co-assistent  wordt ingedeeld op een van de twee locaties van de afdeling en participeert in de dagelijkse patiëntenzorg. Gezien het specifieke aandachtsgebied van de afdeling ligt de nadruk op aspecten van de patiëntenzorg die specifiek de hematologie betreffen. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan de algemene interne geneeskunde en aan de multidisciplinaire samenwerking met andere deelgebieden.

Er zijn 2 stages beschikbaar: een stage in de locatie Daniel met de nadruk op hemato-oncologie en stamceltransplantatie en een stage in de Centrumlocatie met de nadruk op hemato-oncologie, algemene hematologie en hemostase. Gedurende beide stages krijgt de co-assistent de zorg voor enkele patiënten onder begeleiding van de medisch coordinator of een staflid. De co-assistenten wonen alle besprekingen bij en nemen deel aan de avond/weekenddiensten.

Indeling Locatie Centrum
Afdeling 5-zuid (6 weken): zaalstage hematologie
Algemeen (6 weken): stage hemostase en trombose, waarbij ook wordt geparticipeerd in de hemostasebespreking in de kliniek kliniek en het hemostaserapport met het laboratorium. Ook bestaat de mogelijkheid om mee te lopen met spreekuur voor patienten met stollingsafwijkingen (trombose/ hemofilie).

Op locatie Daniel participeert u in de klinische patiëntenzorg op één van de 2 afdelingen. Daarbij komt de zorg voor patienten met acute leukemie en stamceltransplantatie uitgebreid aan bod. Ook zijn er mogelijkheden om kennis te maken met de verschillende laboratoria waar uitgebreid mee wordt samengewerkt (morfologie, stamceltransplantatielab, moleculaire diagnostiek)

Voor zowel het keuze-coschap als het oudste co-schap kan een programma worden gemaakt op basis van de wensen van de indiviusele co-assistent.

Inlichtingen:
Locatie Daniel: Dr. J.K.  Doorduijn, internist-hematoloog, tel. 010 - 704 13 67
Locatie Centrum: Dr. P.J. Lugtenburg, internist-hematoloog, tel. 010 - 703 16 72
Mevr. R. Lammers-Veling, adviseur onderwijs, tel. 010-7032911, onderwijs.hematologie@erasmusmc.nl