target menu
... / ... / Hersentumor: Behandeling en zorg / Hersentumor: experimentele medicijnen.
 

Hersentumor: experimentele medicijnen.

ExperimenteleMedicamenteuzeBehandelingen
De mogelijkheid tot deelname aan een studie is van veel factoren afhankelijk, zoals tumordiagnose, moleculaire karakteristieken van de hersentumor en voorgaande behandelingen. Bij fase I onderzoek is ook het aantal (op korte termijn) beschikbare plaatsen van belang. Overleg, voordat u een patiënt voor een specifieke fase I studie verwijst, dan ook eerst met één van de neurologen van de afdeling Neuro-Oncologie.

Hieronder staan de klinische studies met experimentele medicamenteuze behandelingen welke momenteel lopen in het hersentumorcentrum bij recidieven van of nieuw gediagnosticeerde:

Laaggradige (graad II) gliomen:

Momenteel geen studies

Anaplastische (graad III) gliomen:

Stellar studie
Een gerandomiseerd, open-label, fase 3 onderzoek om de doeltreffendheid en veiligheid te beoordelen van eflornithine met lomustine vergeleken met lomustine monotherapie bij patiënten met een anaplastisch astrocytoom waarbij progressie of een recidief optreedt na bestraling en adjuvantie chemotherapie met temozolomide. Protocol OT-15-001
(De tumor mag geen radiologische en/of histologische kenmerken, zoals bijvoorbeeld necrose, van een glioblastoma multiforme hebben)
Klik hier voor informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

Steam studie, EORTC 1608
Studie naar TG02 bij oudere patiënten met een nieuw gediagnosticeerd, of bij volwassen patiënten met een -recidief, anaplastisch astrocytoom of glioblastoom: een fase lb-studie (zie kopje: Glioblastomen)
Klik hier voor informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

Glioblastomen (graad IV gliomen):

Steam studie, EORTC 1608
Studie naar TG02 bij oudere patiënten met een nieuw gediagnosticeerd, of bij volwassen patiënten met een recidief, anaplastisch astrocytoom of glioblastoom: een fase Ib-studie
Fase Ib: voor oudere patiënten vanaf 66 jaar met een nieuw gediagnosticeerd glioblastoom of anaplastisch astrocytoom (IDHwt, in de studie zelf vind na pre-registratie MGMT screening plaats)
Fase II: voor patiënten vanaf 18 jaar met een recidief glioblastoom of anaplastisch astrocytoom (IDHwt)
Klik hier voor informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

ACT15377 studie
A Phase 1/2 open-label, multi-center, safety, preliminary efficacy and pharmacokinetic (PK) study of isatuximab (SAR650984) in combination with atezolizumab or isatuximab alone in patients with advanced malignancies
(Een onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid va isatuximab alleen of in combinatie met atezolizumab bij patiënten in een vergevorderd stadium van kanker (voor onder meer patiënten met een 1e recidief van een glioblastoom))
Klik hier voor informatie op clinicaltrials.gov over deze studie (inclusief in- en exclusie criteria)

Hematologische maligniteiten (inclusief Primair Centraal Zenuwstelsel Lymfoom):

Momenteel geen studies

Andere zeldzame hersentumoren:

Medulloblastoom bij volwassenen - Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie behandelprotocol.

Kiemceltumoren bij volwassenen - Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie behandelprotocol.

Andere neuro-oncologische ziektebeelden:

Paraneoplastische neurologische syndromen
Natalizumab (Tysabri®) voor de behandeling van paraneoplastisch neurologische syndromen met anti-Hu antistoffen.