target menu
... / ... / Hersentumor: Behandeling en zorg / Hersentumor: experimentele medicijnen.
 

Hersentumor: experimentele medicijnen.

ExperimenteleMedicamenteuzeBehandelingen
De mogelijkheid tot deelname aan een studie is van veel factoren afhankelijk, zoals tumordiagnose, moleculaire karakteristieken van de hersentumor en voorgaande behandelingen. Bij fase I onderzoek is ook het aantal (op korte termijn) beschikbare plaatsen van belang. Overleg, voordat u een patiënt voor een specifieke fase I studie verwijst, dan ook eerst met één van de neurologen van de afdeling Neuro-Oncologie.

Hieronder staan de klinische studies met experimentele medicamenteuze behandelingen welke momenteel lopen in het hersentumorcentrum bij recidieven van of nieuw gediagnosticeerde:

Laaggradige (graad II) gliomen:
-

Anaplastische (graad III) gliomen:
-

Glioblastomen (graad IV gliomen):
Protocol CA209-498
Een gerandomiseerd fase-3 open label onderzoek naar nivolumab versus temozolomide, beide in combinatie met radiotherapie, bij volwassen proefpersonen met een recent gediangnosticeerd MGMT niet-gemethyleerd glioblastoom.
(deze studie is gesloten voor inclusie) 

Protocol CA209-548
Een gerandomiseerd fase-2 enkelblind onderzoek naar temozolomide plus radiotherapie in combinatie met nivolumab of placebo bij volwassen proefpersonen met een recent gediagnosticeerd MGMT gemethyleerd glioblastoom.

King studie:
KCP-330-004, een fase 2 studie ter evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid van Selinexor (KPT-330) bij patiënten met een recidief glioblastoma multiforme.
(deze studie is tijdelijk gesloten voor inclusie)

Gliomen (graad II, III of IV):|
CIDH305X2101:
Een fase I studie met IDH305 voor patiënten met recidief tumoren met in de moleculaire diagnostiek IDH1-R132 mutaties.

(deze studie is tijdelijk gesloten voor inclusie)

 

BRAF mutatie:
Een fase II open label studie die werkzaamheid en veiligheid onderzoekt van de combinatietherapie van Dafrafenib en Traetinib bij patiënten met in de moleculaire diagnostiek een BRAF V600E-mutatie.

Hematologische maligniteiten (inclusief Primair Centraal Zenuwstelsel Lymfoom):
-

Andere zeldzame hersentumoren:
Meningeoom graad II of III:
EORTC 1320, Trabectedine voor recidief graad II of graad III meningeoom: een gerandomiseerde fase II studie van de EORTC Brain Tumor Group, EORTC 1320.
(deze studie is gesloten voor inclusie)

Medulloblastoom bij volwassenen - Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie behandelprotocol.

Kiemceltumoren bij volwassenen - Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie behandelprotocol.

Andere neuro-oncologische ziektebeelden:
Natalizumab (Tysabri®) voor de behandeling van paraneoplastisch neurologische syndromen met anti-Hu antistoffen.