target menu
... / ... / Hersentumor: Behandeling en zorg / Hersentumor: experimentele medicijnen.
 

Hersentumor: experimentele medicijnen.

ExperimenteleMedicamenteuzeBehandelingen
De mogelijkheid tot deelname aan een studie is van veel factoren afhankelijk, zoals tumordiagnose, moleculaire karakteristieken van de hersentumor en voorgaande behandelingen. Bij fase I onderzoek is ook het aantal (op korte termijn) beschikbare plaatsen van belang. Overleg, voordat u een patiënt voor een specifieke fase I studie verwijst, dan ook eerst met één van de neurologen van de afdeling Neuro-Oncologie.

Hieronder staan de klinische studies met experimentele medicamenteuze behandelingen welke momenteel lopen in het hersentumorcentrum bij recidieven van of nieuw gediagnosticeerde:

Laaggradige (graad II) gliomen:
-

Anaplastische (graad III) gliomen:
Stellar studie
Een gerandomiseerd, open-label, fase 3 onderzoek om de doeltreffendheid en veiligheid te beoordelen van eflornithine met lomustine vergeleken met lomustine monotherapie bij patiënten met een anaplastisch astrocytoom waarbij progressie of een recidief optreedt na bestraling en adjuvantie chemotherapie met temozolomide. Protocol OT-15-001
(De tumor mag geen radiologische en/of histologische kenmerken, zoals bijvoorbeeld necrose, van een glioblastoma multiforme hebben)

Glioblastomen (graad IV gliomen):
Protocol CA209-498
Een gerandomiseerd fase-3 open label onderzoek naar nivolumab versus temozolomide, beide in combinatie met radiotherapie, bij volwassen proefpersonen met een recent gediangnosticeerd MGMT niet-gemethyleerd glioblastoom.
(deze studie is gesloten voor inclusie) 

Protocol CA209-548
Een gerandomiseerd fase-2 enkelblind onderzoek naar temozolomide plus radiotherapie in combinatie met nivolumab of placebo bij volwassen proefpersonen met een recent gediagnosticeerd MGMT gemethyleerd glioblastoom.

Gliomen (graad II, III of IV):|
BRAF mutatie
Een fase II open label studie die werkzaamheid en veiligheid onderzoekt van de combinatietherapie van Dafrafenib en Traetinib bij patiënten met in de moleculaire diagnostiek een BRAF V600E-mutatie.


Hematologische maligniteiten (inclusief Primair Centraal Zenuwstelsel Lymfoom):
-

Andere zeldzame hersentumoren:
Medulloblastoom bij volwassenen - Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie behandelprotocol.

Kiemceltumoren bij volwassenen - Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie behandelprotocol.

Andere neuro-oncologische ziektebeelden:
Natalizumab (Tysabri®) voor de behandeling van paraneoplastisch neurologische syndromen met anti-Hu antistoffen.