target menu
... / ... / Professionals / Transportteam IC Kinderen
 

Transportteam IC Kinderen

Op deze pagina vindt u informatie over het transportteam.

Oorsprong
Op last van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de IC Kinderen sinds januari 2005 een pediatrisch transportteam. Het doel van dit transportteam is kritiek zieke kinderen vanuit een ziekenhuis naar een kinder Intensive Care te vervoeren. 

Het transport
Het transport wordt begeleid door een (fellow) kinder-intensivist en een ervaren kinder IC verpleegkundige. Tijdens dit transport wordt gebruik gemaakt van een speciaal hiervoor ontwikkelde brancard. Deze brancard wordt een trolley genoemd. Deze trolley is voorzien van speciale apparatuur en materialen, zodat alle benodigde bewaking en ingrepen uitgevoerd kunnen worden. 

Meerwaarde
Uit onderzoek is gebleken dat gespecialiseerd personeel en apparatuur tijdens interklinische pediatrische intensive care transporten de kans op overlijden en de kans op blijvend letsel erg verlagen. Vanuit de Inspectie voor de Gezondheidzorg wordt het transport van ernstig zieke kinderen als noodzaak gezien. Daardoor hebben alle kinder IC’s van de universitaire medische centra de plicht ernstig zieke kinderen binnen hun eigen regio te begeleiden tijdens het transport naar een kinder IC.

Criteria
Voor deze transporten gelden de volgende overplaatsingscriteria:

Beademd (>24 uur) en > 1 jaar
Beademd en < 1 jaar
> 2 falende organen
Daarnaast gelden de volgende transportcriteria:

Patiënt moet geïntubeerd en beademd zijn
Van de verwijzende klinieken wordt wel verwacht dat zij de de eerste opvang zelf kunnen uitvoeren. 

Voor het transport werken we samen met Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond. In uitzonderlijke gevallen kan ook een helikopter worden ingezet.

Het transportteam is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer: 06-20672238.