target menu
... / ... / Onderwijs / Verpleegkundigen
 

Verpleegkundigen

Hier vindt u meer informatie over de verpleegkundige opleidingen op de IC Kinderen.

In het Erasmus MC-Sophia nemen onderzoek, opleiding en onderwijs een belangrijke plaats in. Er zijn dan ook meer dan genoeg mogelijkheden om je als verpleegkundige verder te ontwikkelen. Op afdeling IC Kinderen is er een mogelijkheid tot het volgen van de volgende opleidingen:
-specialistische vervolgopleiding tot Kinderverpleegkundige, Erkenning CZO  sinds 2004;
-specialistische vervolgopleiding tot High-care Kinderverpleegkundige;
-specialistische vervolgopleiding tot IC Kinderverpleegkundige, Erkenning CZO sinds 2004;


Binnen het Erasmus MC-Sophia wordt gewerkt met een leertraject op maat, waarbij de door jou eerder verworven competenties (EVC) en jouw portfolio, de uiteindelijke leerroute met eventuele vrijstellingen bepalen. Afdeling IC Kinderen creëert een veilig en stimulerend leerklimaat. Tijdens de opleiding word je gekoppeld aan tenminste twee werkbegeleiders voor begeleiding in het primaire zorgproces en aan een senior onderwijs voor de operationele zaken.  De  regie verpleegkundige onderwijs waarborgt  de continuïteit in het leerproces en is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs in de praktijk, de begeleiding en het leerklimaat van de ICK.
Wij werken in een "lerende organisatie". Het leren kent een continuüm van de eerste dag als student tot aan de laatste dag als professional. Zo wordt binnen de afdeling de mogelijkheid geboden om symposia en congressen te bezoeken en om opleidingen te volgen om je als verpleegkundige vakinhoudelijk te blijven ontwikkelen.
Op de afdeling wordt gewerkt aan verschillende kwaliteitsprojecten. Een van die projecten is ontwikkeld in samenwerking met IC Neonatologie. De twee afdelingen hebben een programma ontwikkeld voor intercollegiale toetsing. De uitkomsten van deze toetsing worden verwerkt in een IC-breed klinische lessen programma om zo op constructieve wijze een mogelijkheid te bieden tot deskundigheidsbevordering binnen de eigen instelling. Op de ICK afdeling worden op dit moment profchecks ontwikkeld (proeve van bekwaamheden) die bestaan uit een kennisgedeelte, vaardigheden en teamscenario's. 
Er wordt veel onderwijs en training georganiseerd in de vorm van een leercarrousel. De ICK is een afdeling die continu in ontwikkeling is, waar de halfwaardetijd van kennis steeds korter wordt en de noodzaak bestaat op een 'education permanente'.


Voor meer informatie of informatie over een dagje meelopen kan je terecht bij:
Marjolein Pronk m.p.pronk@erasmusmc.nl

Marja de Geus m.degeus@erasmusmc.nl


Regieverpleegkundigen onderwijs
Kamer: Sk-3130b
Postbus 2060
3000 CB Rotterdam
Tel : 010-7036819
Fax: 010 -7036288