target menu
... / ... / Patiӫntveiligheid / Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg op de...
 

Patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg op de IC Kinderen.

Hier vindt u meer informatie over patiëntveiligheid op de IC Kinderen.

In de gezondheidszorg is de laatste jaren meer aandacht gekomen voor patiëntveiligheid, voornamelijk door het verschijnen van het Amerikaanse rapport over medische fouten "To err is human" in 1999. Hieruit bleek dat in de Verenigde Staten jaarlijks tienduizenden mensen overlijden ten gevolge van medische fouten. Een vertaling naar de Nederlandse situatie komt uit op 1789 doden ten gevolge van 'organisatorisch falen in de zorg'. Vervolgens is het thema opgepikt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en opgenomen in het programma Sneller Beter. 

Op de IC Kinderen in Erasmus MC-Sophia staat patiëntveiligheid al enige tijd hoog in het vaandel. Eind 2003 zijn we van start gegaan met het project Safety First. Dit was er op gericht om alle medewerkers bereid te vinden (bijna-)fouten te melden: Veilig Incidenten Melden. Inmiddels is het onderdeel van een veelomvattender Patiënt Veiligheid Management Systeem (PVMS). Eind 2007 is een businessplan patiëntveiligheid geschreven dat voldoet aan de basiseisen van de Nederland Technische Afspraak 8009:2007. 

Dit zijn de elementen van het PVMS. Elk onderdeel is aanklikbaar voor meer informatie