target menu
... / ... / Onderwijsactiviteiten / Onderwijsactiviteiten
 

Onderwijsactiviteiten

De afdeling Immunologie is betrokken bij de opleiding van medisch specialisten, medische studenten, promovendi, postdocs, laboratoriumspecialisten, masterstudenten en studenten in aanverwante disciplines. Actieve betrokkenheid bij onderwijs  is een prioriteit van de afdeling Immunologie. De afdeling verzorgt binnen de geneeskundeopleiding hoorcolleges en vaardigheidsonderwijs op het gebied van immunologie en histologie.  Binnen de afdeling zijn 25 promovendi in opleiding. De laatste 30 jaar hebben meer dan 120 promovendi education hun opleiding afgerond bij de afdeling Immunologie. 60% hiervan is nog steeds werkzaam als wetenschapper en 10% is inmiddels hoogleraar. Als lid van de Molecular Medicine School ondersteunt de afdeling in samenwerking met andere afdelingen meerdere Master of Science programma’s binnen het Erasmus MC. Een belangrijke bijdrage van de afdeling betreft het MSc programma ‘Infection and Immunity’, dit programma werd onlangs verkozen tot de beste biomedische MSc opleiding in Nederland. De afdeling organiseert regelmatig speciale seminars met wetenschappers op het gebied van immunologie, mini-symposia, cursussen en onderwijsprogramma’s.

Geneeskundeopleiding van het Erasmus MC

De afdeling Immunologie verzorgt binnen de geneeskundeopleiding van het Erasmus MC onder meer het volgende onderwijs:

 • Thema 1A ‘De gezonde mens’ (eerste jaar bacherlorfase): hoorcolleges, vaardigheidsonderwijs en zelfstudieopdrachten.
 • Thema 1C ‘Stoornissen in voeding, metabolisme en hormonale regulatie’ (eerste jaar bachelorfase): hoorcollege.
 • Thema 2A ‘Oncologie’ (tweede jaar bachelorfase): responsiecollege, vaardigheidsonderwijs (histologie) en zelfstudieopdrachten.
 • Thema 2B ‘Infectie- en Immuunziekten’ (tweede jaar bachelorfase): hoorcolleges, patiëntdemonstraties, vaardigheidsonderwijs (laboratoriumvaardigheden, histologie en casusbesprekingen) en zelfstudieopdrachten.
 • Keuzeonderwijs (tweede jaar bachelorfase): Thema’s ‘Ontsteking: Paradise or evil empire?’ en ‘Immunodeficiënties’.
 • Masteronderzoek in het eerste of derde jaar van de masterfase.

Het totaal aan keuzeonderwijs van het Erasmus MC in het tweede studiejaar wordt gecoördineerd door dr. Saskia van Blokland.

education geneeskundeGeneeskundestudenten met  een speciale interesse voor de immunologie  zijn altijd vrij om te informeren naar mogelijkheden om naast de studie laboratoriumervaring op te doen binnen een van de werkgroepen, bijvoorbeeld voor een dag(deel) per week. Neem hiervoor contact op met de onderwijscoördinator van de afdeling: dr. Saskia van Blokland.

 


Opleiding Klinische Technologie

De afdeling Immunologie verzorgt samen met de afdeling Hematologie van het Erasmus MC en de afdeling Immunohematologie en Bloedtransfusie (IHB) van het LUMC een blok ‘Bloedvorming, Afweer en Laboratoriumtechnieken’ voor eerstejaars studenten Klinische Technologie.
Dit onderwijs betreft colleges, practica en zelfstudieopdrachten.

MSc programma Infection & Immunity

Het Master of Science programma Infection and Immunity is een initiatief van de Onderzoekschool MolMed. Verschillende onderzoekers van de afdeling Immunologie leveren een bijdrage aan dit Master of Science programma. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van medische en biomedische technologieën verschaffen ons diepgaande kennis van de fundamentele mechanismen, die een rol spelen in infectie- en immuunziekten. Het doel van dit nieuwe programma is om een nieuwe generatie translationele onderzoekers op te leiden die het onderzoek binnen het Erasmus MC zullen komen versterken.

education mscTijdens deze tweejarige opleiding zullen de studenten opgeleid  worden tot translationeel onderzoeker op de kruispunten van infectiologie en immunologie door de toponderzoekers binnen het Erasmus MC.  Intensieve training in basale en geavanceerde immunologie en microbiologie zal worden gecombineerd met een grondige training in klinisch en epidemiologisch onderzoek.Het programma beslaat het complete veld van gastheer-microbe interactie en auto-immuniteit, waaronder: immunologie(fundamenteel, orgaan-specifiek), transplantatie-immunologie, auto-immuunziekten, deficiënties, virologie en microbiologie (basaal en geavanceerd), de rol van genetische variatie in gastheer en microbe, klinische farmacologie, epidemiologie van infectieziekten en bio-safety.

Meer informatie over dit programma is te vinden op de website van de onderzoeksschool MolMed.


Erasmus Universiteit College - Bachelor in Liberal Arts and Science

Binnen het curriculum van de bachelor in Liberal Arts and Sciences van het Erasmus University College, verzorgen medewerkers van de afdeling Immunologie onderwijs in de cursus Micro- and Immunobiology van de major Life Sciences.

In twee colleges wordt de basis van innate en adaptieve immuniteit behandeld, zodat studenten goed inzicht krijgen in de basisimmunologie.

Naast de colleges worden twee practica gegeven, waarbij de nadruk gelegd wordt op de histologie van de immuunrespons en bepaalde immunologische basisconcepten.


Postdoctoraal

De afdeling verzorgt verschillende taken binnen het postdoctoraal onderwijs.

 • SMBWO Immunoloog, Medisch Immunoloog en Klinisch Immunoloog.
 • Participant van de onderzoeksschool Molecular Medicine.
 • Participant van de opleiding tot internist, internist-immunoloog, kinderarts-infectioloog-immunoloog.

Opleiding tot medisch immunoloog

De afdeling Immunologie vormt, samen met de vakgroep Medische Immunologie van de afdeling Medische Laboratoria van de Reinier de Graaf Groep in Delft, een opleidingseenheid Medische Immunologie, die erkend is door de Nederlandse Vereniging voor Immunologie (NVVI).

De opleiding Medische Immunologie is gericht op het verwerven van specifieke kennis en ervaring, nodig om immunologische laboratoriumdiagnostiek uit te voeren, en een immunodiagnostisch laboratorium te leiden. Het grootste deel van deze opleiding vindt plaats binnen de afdeling. Daarnaast volgen Medisch Immunologen in opleiding stages bij andere diagnostische laboratoria van het Erasmus MC of bij andere perifere instituten.

Personen die aan de opleiding tot Medisch Immunoloog willen beginnen moeten erkend zijn als SMBWO Immunoloog.


Promovendus

Promovendi van de afdeling volgen een opleidingsplan dat uit de volgende onderdelen bestaat:

 1. Een basale cursus Immunologie. Dit omvat een avondcursus Medische Immunologie (Utrecht, ieder jaar van september tot november, gebaseerd op ‘Medische Immunologie’ van Benner et al), het SMBWO examen Immunologie, een 8-daagse cursus ‘Advanced Immunology’ (gebaseerd op ‘Janeway’s Immunobiology’), en een introductiecursus ‘Molecular Medicine’ (jaarlijks georganiseerd door de onderzoeksschool Molecular Medicine). 
   
 2. Cursussen, georganiseerd door de faculteit: Biomedisch Engels - schrijven en communicatie, Biostatistiek (gebaseerd op ‘Practical statistics for medical research’ van D.G. Altman), en Wetenschapsfilosofie. education promovendus
   
 3. Praktische cursussen: Proefdierkunde – artikel 9, werken met radionucliden – artikel 5B, werken met Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO’s).
   
 4. Afdelingsbijeenkomsten, gericht op het overdragen van wetenschappelijke informatie (werkbesprekingen, seminars, minisymposia en introductiecolleges, journal club).
   
 5. Andere onderdelen zoals cursussen, georganiseerd door Molecular Medicine of andere onderzoeksscholen, lunches van promovendi met sprekers van seminars of mini-symposia, een cursus op het gebied van onderzoeksmanagement (Nederlands instituut voor Biologie (NIBI)), en de jaarlijkse promovendiretraite.

Stages voor studenten

Gedurende het hele jaar zijn er op de afdeling Immunologie studenten die stage lopen. Dit zijn vooral studenten van het HLO, of studenten die een universitaire studie volgen zoals geneeskunde, medische biologie, biologie en biomedische wetenschappen.

education stageHet onderzoek op de afdeling Immunologie is gericht op leukemieën en maligne lymfomen, immunodeficiënties, auto-immuunziekten, en chronische ontstekingsziekten. Ook wordt basaal immunologisch onderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van het immuunsysteem en aan cellulaire interacties tijdens de immuunrespons. Studenten kunnen aan elk van de onderzoekslijnen deelnemen, meestal voor een periode van 5 tot 10 maanden. Stages korter dan 5 maanden zijn i.h.a. niet mogelijk. Onder de kop ‘research’ staan de verschillende onderzoekslijnen van de afdeling genoemd. Studenten die in een van de onderzoeksgroepen stage willen lopen, kunnen contact opnemen met de onderzoeksleider van de betreffende onderzoekslijn, of met dr. Saskia van Blokland, de onderwijscoördinator van de afdeling.