target menu
... / ... / ... / Organisatie / Polikliniek Nierdonoren
 

Polikliniek Nierdonoren

U heeft uw nier afgestaan ten behoeve van de gezondheid en het welzijn van een ander.
Waarschijnlijk heeft u geen gezondheidsklachten, maar het is een feit dat u uw leven lang moet doen met één nier. Indien deze goed functioneert, hoeft dit geen enkel probleem te zijn. Nog steeds laat de praktijk én wetenschappelijk onderzoek zien dat nierdonatie een veilige ingreep is zonder ernstige nadelige risico’s.
 
Daarbij is het in uw belang dat u goed voor uw eigen gezondheid zorgt.
Belangrijk is dat de nierfunctie (bloedafname en urine onderzoek), de bloeddruk, gewicht en het medicatiegebruik jaarlijks gecontroleerd worden.
Zo kunnen afwijkingen, die onder andere kunnen duiden op hoge bloeddruk of suikerziekte, vroegtijdig gevonden worden. En, indien nodig, worden behandeld.

Tevens is het in het belang van toekomstige donoren en ontvangers om deze jaarcontrole gegevens en ervaringen van donoren goed bij te houden en te analyseren. Met deze lange termijn uitkomsten worden onze richtlijnen over levende nierdonatie aangepast, zodat de zorg in het Erasmus MC steeds van de hoogste kwaliteit blijft.

Indien u klachten ervaart de eerste drie maanden na nierdonatie kunt u contact opnemen met de verpleegkundig specialisten transplantatiechirurgie, Mw K. Muller, Tel: 06-81524289 en Mw E. Rademaker (in opleiding), Tel: 06-33343638, vs.transplantatiechirurgie@erasmusmc.nl

De jaarlijkse controle afspraak vindt plaats op de polikliniek op maandag-, dinsdag- of woensdagmiddag. U bezoekt de verpleegkundig specialist.

 Maandagmiddag Marleen de Haan - van Buren
 Dinsdagmiddag Mirjam Tielen
 Woensdagmiddag Louise Maasdam

Voor het verzetten van uw afspraak kunt u op werkdagen van 08.15-10.30 uur en van 13.30-15.30 uur bellen naar de transplantatiecoördinatoren via telefoonnummer 010 - 703 5468.

Indien u na drie maanden klachten ervaart kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de verpleegkundig specialisten niertransplantatie, Marleen de Haan - van Buren, Tel: 010 - 703 9350, Louise Maasdam, Tel: 010 - 703 9349 en Mirjam Tielen, Tel: 010 - 703 7110, vs.niertransplantatie@erasmusmc.nl