target menu
 

Dr. J.L.M. Jongen

Neuroloog

Dr. J.L.M. Jongen

Afdeling Neurologie

Erasmus MC

j.jongen@erasmusmc.nl

Joost Jongen behaalde in 1993 zijn artsexamen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In 2000 rondde hij zijn specialisatie tot neuroloog af in Tilburg. Van 2001-2003 deed hij een research-fellowship in de Verenigde Staten. Aansluitend werd hij staflid bij de afdeling Neurologie van het Erasmus MC. In 2006 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit op het proefschrift “Neurotrophic factors in spinal pain transmission”. Zijn aandachtsgebied binnen de Neurologie is pijn. Daartoe is hij part-time verbonden aan het centrum voor pijngeneeskunde van het Erasmus MC en maakt hij deel uit van het consultatieteam voor pijn en palliatieve zorg. Zijn onderzoek richt zich met name op de neurobiologie van pijn bij kankerpatiënten. Hierbij maakt hij gebruik van in vivo pijnmodellen en verzamelt hij patiëntenmateriaal voor translationeel pijnonderzoek. Tenslotte is hij vrij intensief betrokken bij het preklinische pijnonderwijs aan het Erasmus MC.

 

Publicatielijst