target menu
... / ... / ... / Reumatologie / Aanvullende contactinformatie
 

Aanvullende contactinformatie

Contact polikliniek kinderreumatologie
Bezoekadres:
Wytemaweg 80
3015 CN Rotterdam

Postadres:
Secretariaat Kinderreumatologie, Kamer Sp-2469
Postbus 2060
3000 CB Rotterdam

Als u wilt overleggen:
Bij vragen kunt u mailen naar de kinderreumaverpleegkundige Annette van Dijk via e-mailadres:  a.hummelman-v@erasmusmc.nl. Wilt u bij e-mailcontact de naam en geboortedatum van uw kind vermelden? U krijgt binnen 1-5 dagen antwoord. De kinderreumaverpleegkundige is ook telefonisch bereikbaar op woensdagmorgen van 09:00-10:30 uur op 010-703 20 92. 

Wanneer u een afwezigheidsmelding van de kinderreumaverpleegkundige krijgt, kunt u mailen naar kinderreuma@erasmusmc.nl

Aanvragen van recepten:
Recepten worden tijdens polikliniekbezoeken geschreven. Herhaalrecepten kunt u via uw huisarts vragen. Bij hoge uitzondering kunt u een e-mail sturen naar het secretariaat (vermeld naam en geboortedatum van uw kind). U krijgt dan binnen 5 dagen het recept via de post thuisgestuurd.

Afspraak maken of verzetten:
• Voor het maken, verzetten of afzeggen van afspraken kunt u bellen met telefoonnummer
010-703 61 05 (keuze 2) Bereikbaar op werkdagen van 8.00-17.00 uur.

Het secretariaat immunologie/reumatologie
Is van maandag t/m donderdag van 9.00 – 16.30 uur bereikbaar op 010-70 361 05 (reumatologie). Bij ziekte of vakantie is er helaas geen vervanging, en wordt verzocht een e-mail te sturen naar kinderreuma@erasmusmc.nl

Bij spoedgevallen kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met de huisarts. De huisarts kan overleggen met uw behandelend kinderreumatoloog. Of bij afwezigheid van deze arts, overleggen met de dienstdoende arts voor infectieziekten / immunologie / reumatologie via de telefooncentrale van het Sophia Kinderziekenhuis.


N.B. De afgelopen jaren hebben wij helaas met grote regelmaat ervaren dat kinderen niet op de afgesproken dag op het spreekuur verschijnen. Hierbij werd de afspraak van te voren niet geannuleerd. Dit is niet alleen voor de dokter heel vervelend, maar vooral ook voor de kinderen met klachten die vaak wekenlang moeten wachten op een afspraak. Op de tijd dat een kind niet is komen opdagen, had een ander kind gezien kunnen worden.

Daarom willen we u met klem vragen uw afspraak goed te noteren en bij verhindering ruim op tijd af te bellen. Als u korter dan 24 uur voor uw afspraak aangeeft dat u niet op het spreekuur kunt komen of als u in het geheel niets van u laat horen, ontvangt u een rekening van €43,30. Uiteraard zijn wij bereid te overleggen bij uitzonderlijke situaties.

Locatie polikliniek
De polikliniek kinderreumatologie bevindt zich in de C-gang op de eerste verdieping, dit is dezelfde verdieping als de hoofdingang van het Sophia Kinderziekenhuis.