target menu
 

Hemodialyse

Wanneer de nieren minder dan 10% functioneren is over het algemeen dialyse of een nier transplantatie nodig. Aangezien een niertransplantatie een betere prognose en betere kwaliteit van leven geeft dan dialyse, is ons streven om de dialyseperiode zo kort mogelijk te laten duren en het liefst zelfs helemaal over te slaan. Soms is echter dialyse voor kortere of langere tijd noodzakelijk. Er zijn 2 vormen van dialyse: hemodialyse (bloedspoelen) en peritoneaal dialyse (buikspoelen).

Hemodialyse (bloedspoelen) is een vorm van dialyse waarbij bloed uit de patient via een machine langs een kunstnier wordt gepompt. Daar wordt het bloed schoongemaakt en vervolgens weer teruggegeven aan de patient.

De hemodialyse afdeling van het Sophia Kinderziekenhuis bevindt zich op de 2e verdieping. Het is een gezellige zaal met 4 dialyse plekken op de medium care van het kinderziekenhuis. Hier worden alleen kinderen gedialyseerd. Afhankelijk van de leeftijd van het kind kan de dialyse plaats vinden in een wipstoel, box, bed (ledikant) of dialysestoel. De meeste kinderen moeten 3-4x/week 4 uur lang gedialyseerd worden en verblijven dan op onze afdeling.

Op de afdeling werkt een hecht team van 8 dialyseverpleegkundigen die ervaren en bekwaam zijn in de verzorging van kinderen. Tijdens de dialyses wordt er onderwijs gegeven door een leerkracht en is er (spel)begeleiding door onze pedagogisch medewerkster. Daarnaast is er een team met diëtist, maatschappelijk werkende en psychologen om ouders en kinderen bij te staan waar nodig.

Er wordt zowel gedialyseerd met behulp van een centrale lijn als met een shunt in de arm (ciminoshunt). Zowel de centrale lijn als de shunt wordt door de chirurg onder narcose aangelegd.

Naast hemodialyse (bloedspoelen) worden er op deze afdeling ook kinderen behandeld met plasmaferese behandelingen (eiwitten verwijderen uit het bloed).

Hemodialyse