target menu
... / ... / ... / Voor verwijzers / Rotterdamse Cursus voor Vestibulaire Assisten...
 

Rotterdamse Cursus voor Vestibulaire Assistenten

Naar verwachting vindt in 2019 de volgende cursus plaats.

De cursus wordt georganiseerd door de KNO afdeling van het Erasmus MC in samenwerking met:
- KNO afdeling van het  Academisch ziekenhuis Maastricht,
- Stichting Apeldoorns Duizeligheidscentrum van het Gelre ziekenhuis. 
- Veenhuis Medical

Doelgroep
Vestibulair assistenten met enige ervaring in het verrichten van vestibulair onderzoek

Inhoud
De cursus:
- geeft u inzichten in de anatomie en fysiologie van het vestibulaire apparaat.
- leert u gestructureerd een adequate aanvullende anamnese af te nemen.
- behandelt nieuwe ontwikkelingen.
- diverse hands-on workshop waar theorie en praktische vaardigheden samenkomen.
- leert u de meetresultaten juist te interpreten.
- geeft adviezen omtrent de keuze van de apparatuur en inrichting  van de onderzoeksruimte.

Doel
Deze cursus geeft u de theoretische kennis en de achtergronden om een patiënt met duizeligheidsklachten goed te onderzoeken.
Tijdens workshops worden de deelnemers geschoold en gecoacht door collega's met veel ervaring met het doen van de diverse onderdelen van het vestibulaire onderzoek.  Zo raakt de cursist extra vertrouwd met de praktijk. Na het volgen van de cursus weet de cursus wat er nodig is voor kwalitatief goed vestibulair onderzoek en is de  cursist in staat om de geleerde kennis en vaardigheden toe  te passen in zijn praktijk.

Studie belasting
Voorbereiding :  Maximaal 2 uur
De cursus dagen hebben een studie belasting van 16 uur.  Voor de verwerking van de geleerde informatie en de mogelijke implementatie in de eigen praktijk is het aan te bevelen kort na de cursus ook enige tijd hiervoor te reserveren.
Plaats
Erasmus MC
afdeling KNO
's Gravendijkwal 230
3015 CE ROTTERDAM

Docenten
Dr. R. van de Berg, KNO-arts                             
Dr. Tj.D. Bruintjes KNO-arts    
S. Masius-Olthof, Vestibulair assistent
Dr. Kelders, KNO-arts     
S. Amsens-Klootwijk, Logopedist  

Cursusorganisatie
R. Tabak

Kosten
De deelname kosten zijn € 500,-
Inclusief: cursusmateriaal, administratiekosten, hotel accommodatie in Rotterdam, lunch en diner.
Betaling op bankrekening no IBAN NL92ABNA0426001370
t.n.v. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek KNO Rotterdam
Onder vermelding van: Vestibulaire Cursus 2017.

Algemene informatie
- Het maximale aantal deelnemers is 20 personen
- Deelname op volgorde van inschrijving
- Aansluitend aan de cursus wordt het scholingscertificaat uitgereikt. (Er wordt accreditatie aangevraagd voor KNF laboranten)

Hotel Accommodatie
Voor hotel accommodatie op loopafstand van het Erasmus MC wordt gezorgd.
Parkeren is mogelijk in de parkeergarage van het Ziekenhuis.

Inlichtingen
KNO-secretariaat van het Erasmus MC , mail: secret.kno@erasmusmc.nl

Inschrijven
Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar secret.kno@erasmusmc.nl. Vermeld in de e-mail:
Subject/onderwerp: inschrijving vestibulaire cursus 2017
- naam
- functie
- werkgever
- of er parkeergelegenheid nodig is, kosten hiervoor zullen apart in rekening worden gebracht en komen boven op de deelnamekosten

Na inschrijving ontvangt u een bevestiging.

De benodigde  informatie ontvangt u twee weken voorafgaand aan de cursus. Houdt er rekening mee dat er enige voorbereiding nodig is. We gaan ervan uit dat u zelf hiervoor tijd reserveert in uw agenda.
De cursist verplicht zich zelf door de inschrijving de kosten van de cursus te zullen voldoen. Indien een annulering korter dan een maand voor de cursus datum gedaan wordt, is de cursist het volledige deelname bedrag schuldig. Bij een annulering langer dan een maand vooraf dient contact opgenomen te worden met secret.kno@erasmusmc.nl. In overleg zal dan gekeken worden naar de mogelijkheden de kosten zo veel mogelijk te beperken.