target menu
... / ... / Onze diagnostiek / De diagnostische afdelingen
 

De diagnostische afdelingen

Een korte introductie van de afdeling en een verwijzing naar de afdelings-website voor uitgebreide informatie over de afdeling.

 

Afdeling Klinische Chemie

Het AKC stelt zich aan u voor:

Apotheek

De apotheek stelt zich aan u voor:

Hematologie

De afdeling hematologie stelt zich aan u voor:

Immunologie

Voor uitgebreide informatie verwijzen we u graag door naar de afdelings-website:

Inwendige Geneeskunde

De Inwendige Geneeskunde stelt zich aan u voor:

- Endocrinologie
- Vasculaire Geneeskunde
- Nefrologie en transplantatie lab
- Metabole ziekten


Kinderoncologie-hematologie

Binnen het Kinderoncologisch Centrum Rotterdam (KOCR) worden kinderen met aangeboren en/of verworven oncologische of hematologische aandoeningen gediagnosticeerd en behandeld.
In het Specieel Hematologisch laboratorium worden bepalingen verricht ten behoeve van de diagnostiek en behandeling van deze kinderen.
Het Specieel Hematologisch laboratorium is gelegen op de afdeling kinderoncologie/hematologie waardoor er direct contact is met patiënten en hun ouders. Er wordt nauw samengewerkt met verpleegkundigen en oncologen/ hematologen van de afdeling en met het research laboratorium Kinderoncologie.
 
Bloed wordt afgenomen met behulp van een vingerprik, waarna vervolgens een bloedbeeld geanalyseerd kan worden.
Cytomorfologisch onderzoek vindt plaats op bloed, beenmerg, liquor en overige lichaamsvloeistoffen (o.a. ascites en pleuravocht).
De uitslagen worden geïnterpreteerd en becommentarieerd tot een conclusie in samenspraak met het medisch hoofd.
 
Spiegelbepalingen van een belangrijk geneesmiddel (Asparaginase) in de behandeling van leukemie en lymfoom wordt uitgevoerd ten behoeve van therapeutic drug monitoring (TDM).
Daarnaast worden er samples bewerkt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek


Klinische Genetica

Welkom bij de afdeling Klinische Genetica van het Erasmus MC te Rotterdam!

Klinische Genetica is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met erfelijkheidsvoorlichting en onderzoek naar erfelijke ziekten en aangeboren afwijkingen.

Aan de hand van de ziektegeschiedenis, gegevens van familieleden en in de meeste gevallen lichamelijk onderzoek wordt een oorzaak gezocht voor de betreffende aandoening. Vaak is verder onderzoek nodig. In overleg tussen patiënt en klinisch geneticus wordt besloten of en wanneer genetisch laboratoriumonderzoek wordt ingezet, waarbij voor- en nadelen van dit onderzoek tevoren worden besproken.

De uitslag van het genetisch laboratoriumonderzoek is vaak ingewikkeld. De klinisch geneticus zorgt in samenspraak met de laboratoriumspecialist voor een zo helder mogelijke uitslag en uitleg aan de patiënt en de familie.

Wanneer de (genetische) oorzaak bekend is, kan uitleg gegeven worden over de verschijnselen en het verloop van het ziektebeeld. De uitslag van het onderzoek kan van belang zijn voor de behandeling of controle van de patiënt. Ook de eventuele gevolgen voor (toekomstige) kinderen en andere familieleden worden besproken.

In het kader van de privacy van de patiënt wordt zorgvuldig omgegaan met de medische gegevens. De patiënt kan al dan niet toestemming geven voor het gebruik van zijn of haar gegevens voor familieleden.

Naast diagnostisch onderzoek doen we wetenschappelijk onderzoek naar erfelijke (aangeboren) aandoeningen.

Algemene informatie over de afdeling klinische genetica of over onze laboratoriumspecialisten kunt u lezen op onze afdelings-website.


Klinische Virologie

De afdeling Viroscience houdt zich bezig met diagnostiek en research.

Epidemiën zoals griep en de daarmee gepaard gaande griepverschijnselen of nieuwe zich verspreidende exotische virussen zoals het zika virus worden gediagnosticeerd.

Diagnostiek wordt uitgevoerd door de unit Klinische Virologie. Lees meer over deze afdeling op de site van de afdeling Viroscience .


Maag, Darm en Leverziekten

MDL Diagnostiek is een onderdeel van het Maag-, Darm- en Leverziekten laboratorium. Er wordt een breed spectrum aan functionele testen uitgevoerd zowel voor de diagnose van ziekten, maar ook voor het verbeteren van de behandeling.
Verder wordt er constant gewerkt aan het verbeteren van bestaande testen en het ontwikkelen van nieuwe diagnostische testen ten behoeve van gastro intestinale klachten.

Naast diagnostische bepalingen participeert de diagnostiek in verschillende grote internationale klinische studies op het gebied van Hepatitis B en Hepatitis C.
Daarnaast is het diagnostiek laboratorium vanaf 2006 betrokken bij het Proef bevolkingsonderzoek naar dikke darmkanker in de regio Rijnmond.

De functietesten worden afgenomen op de:

  • MDL poli Ba355A (woensdag)
  • MDL endoscopie H350 (vrijdag)

Voor meer informatie over de diagnostiek afdeling van het MDL-lab kunt u contact opnemen met Dr. Hanneke van Vuuren. 010-7032790


Medische Microbiologie en Infectieziekten

De afdeling Medische Microbiologie houdt zich bezig met diagnostiek van en research naar infectieziekten. "Infectieziekten" is heel breed waaronder bacteriën, gisten, schimmels en parasieten vallen.

In het voorjaar is bijvoorbeeld de ziekte van Lyme een terugkerend thema, een bacterie overgebracht door teken.

Op de site van de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten stelt deze afdeling zich aan u voor:


Pathologie

Pathologie is een medische specialisme waarbij de diagnose voorop staat.
Dit geldt voor de aard van voorloperlaesies, die gevonden worden bij bevolkingsonderzoeken (borst-, baarmoederhals- en darmkanker),
maar ook voor alle ziekten, waarbij microscopie, eiwit- en moleculaire bepalingen essentieel zijn.

Pathologen zitten in vrijwel alle tumorwerkgroepen van het ziekenhuis.
Op grond hiervan kunnen therapeutische beslissingen genomen worden: welk middel past bij welke aandoening.

In het Erasmus MC houdt de afdeling Pathologie zich onder andere bezig met onderwijs (aan studenten geneeskunde, master studenten, promovendi, arts assistenten in opleiding, etc.). Pathologie is een zeer breed vak, wat al heel vroeg in de medische opleiding onderwezen wordt. Verder doet de afdeling onderzoek naar ziekten en de oorzaken daarvan: op zoek naar nieuwe therapieën. De onderzoekers werken nauw samen met andere afdelingen die hier ook hun experimentele laboratorium hebben gevestigd. Daarnaast biedt de afdeling via PARTS (PAthology Research and Trial Service) technische ondersteuning aan research projecten en trials. Verder beheert de Pathologie de weefsel- en vriesbank.

Meer informatie over onze pathologen, laboratoriumtechnieken, onderwijs, onderzoeksgroepen, etc. vindt u op onze afdelings website.