target menu
... / Medische Informatica / Over de vakgroep Medische Informatica
 

Over de vakgroep Medische Informatica

Korte beschrijving en mission statement van de vakgroep

Medische Informatica is een interdisciplinaire vakgroep in het Erasmus MC, het Universitaire Medische Centrum in Rotterdam. De vakgroep bestudeert nieuwe methoden voor het registreren, presenteren en bewerken van gegevens en kennis in de gezondheidszorg en de biomedische wetenschap.

Onze research is gebundeld in drie hoofdthema's: Structuur van Medische Gegevens, Structuur van Medische Kennis, and, in samenwerking met de afdeling Radiology, Beeldbewerking.

In onze researchlijn Structuur van Medische Gegevens concentreren we ons op de aard en de structuur van medische gegevens. De verschillende soorten van gebruik van de gegevens stellen verschillende eisen: gegevens voor een clinical trial zijn anders dan de gegevens ten behoeve van kwaliteitsbewaking. De ervaring heeft geleerd dat gegevens geschikt voor het ene doel nog niet geschikt hoeven te zetten voor een ander doel. In onze research richten we ons op het gebruik voor meerdere doeleinden. Ons belangrijkste aandachtsgebied is het Electronisch Patienten Dossier.Ons doel is gegevens te verzamelen in de klinische praktijk met voldoende detail zodat ze ook voor andere doeleinden geschikt zijn zoals wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsbewaking. We richten ons op generieke modellen die voor diverse specialismen geschikt zijn. De modellen moeten echter in de dagelijkse praktijk kunnen worden gebruikt. Een belangrijk onderdeel van de research is het valideren van deze systemen in de dagelijkse praktijk. Wanneer Electronische Patienten Dossier beschikbaar komen zullen we ons meer gaan richten op het gebruik van de gegevens voor meerdere doeleinden. Samen met clinici bestuderen we systemen gericht op het verbeteren van de zorg. Samen met andere disciplines analyseren we de geregistreerde gegevens.

In onze researchlijn Structuur van Medische Kennis onderzoeken we de formalisering van medische kennis; dat wil zeggen de beschrijving van de medische kennis op een zodanig geformaliseerde wijze dat hij door computers kan worden gebruikt. We beperken ons niet tot kennis geleverd door experts of kennis beschrijven in tijdschriften en boeken, maar richten ons ook op het (semi) automatisch onttrekken van kennis uit kennisdatabases. Ten behoeve van deze kennisdatabases wordt aandacht besteed aan technieken van automatisch leren gericht op specifieke problemen in de geneeskunde. Dit betreft onder meer research naar onzekerheden bij medische kennis, het halen van kennis uit medische literatuur en een aantal biomedische gegevensbronnen ('text bases searching') en de ondersteuning van de interpretatie van gegevens ('data mining'). Het is belangrijk om de resultaten van ons onderzoek te valideren (zowel methodologisch als d.m.v. prototypes in de praktijk) in de verschillende toepassingsterreinen, samen met andere onderzoekers en klinische partners.

Samen met de afdeling Radiologie van het Erasmus MC hebben we de BIGR (Biomedical Imaging Group) sectie die zich richt op innovatieve, fundamentele en toegepast onderzoek in biomedische beeldanalyse en computerondersteund handelen. Het onderzoek van BIGR is opgesplitst in vijf researchlijnen: (a) Cardiovascular image analysis, (b) Cellular and molecular image analysis, (c) Neuro image analysis, (d) Image analysis in oncology, (e) Image guided interventions.