target menu
 

Onze unit Diagnostiek

samengevat wat deze unit doet...

diagnostisch onderzoek
Binnen onze unit Diagnostiek wordt bacteriologisch, mycologisch, parasitologisch, serologisch en moleculair microbiologisch onderzoek verricht in een verscheidenheid aan lichaamsmaterialen ( o.a. urine, faeces, serum, plasma, liquor, BAL en sputum).

Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken en/of specialistische apparatuur. De werkzaamheden worden als reguliere diagnostiek verricht maar ook als onderdeel van patiëntgebonden klinische trials waarbij infecties dan wel micro-organismen een rol kunnen spelen. Daarnaast richt men zich op het ontwikkelen, verbeteren, valideren en implementeren van nieuwe methoden en technieken.

onze laboratoria / werkplekken
De diagnostische unit beschikt over diverse labs / werkplekken:

  • lab bacteriologie: onderzoek naar infecties (m.u.v. virale infecties) d.m.v. het aantonen van het infectieuze agens via microscopische, (moleculair) microbiologische, immunologische, fysische dan wel chemische technieken, al dan niet m.b.v. specialistische apparatuur
  • lab mycobacteriologie: diagnostiek m.b.t. Tuberculose
  • lab mycologie: schimmel- en gist diagnostiek
  • lab serologie: onderzoek naar infecties d.m.v. het aantonen van antilichamen en/of antigenen via een verscheidenheid aan serologische technieken, al dan niet m.b.v. specialistische apparatuur
  • lab moleculaire microbiologie: DNA-onderzoek van ziekteverwekkers, waarbij o.a. gebruik gemaakt wordt van PCR-technieken
  • patiëntenadministratie: administratieve verwerking van de aanvragen en voortgangs-controle op het onderzoek; hier wordt tevens (al dan niet telefonisch) informatie verstrekt betreffende de dienstverlening en werkwijze van de unit Diagnostiek
  • lab parasitologie (locatie Havenziekenhuis): onderzoek naar parasitaire infecties d.m.v. het aantonen van parasieten via microscopische en/of kleurtechnieken

De unit Diagnostiek biedt haar dienstverlening op een 24-uurs basis aan, hetgeen is gewaarborgd middels een bereikbaarheidsregeling.

 

accreditatie
Het laboratorium is per april 2014 ISO-geaccrediteerd (nr. M132, zie de scope op de website van de Raad voor Accreditatie).  Zie voor meer informatie onze competentieverklaring.   

.

Ga naar: