target menu
 

VIDEO studie

Het effect van vitamine D-behandeling op zenuwvezelverlies van het netvlies na een oogzenuwontsteking – de VIDEO-trial

Inleiding
Een oogzenuwontsteking (neuritis optica) is vaak eenmalig, maar bij een deel van de mensen kan zich na enige tijd opnieuw een soortgelijke ontsteking voordoen en kan het zich ontwikkelen tot multipele sclerose (MS). Er zijn steeds meer aanwijzingen dat vitamine D een gunstig effect kan hebben op het ontstaan en het ziektebeloop van MS. Omdat vitamine D een relatief goedkoop en veilig medicijn is, zou het een waardevolle aanvulling kunnen zijn op de huidige medicatie voor MS. Maar er zijn nog maar weinig studies gedaan waarbij vitamine D wordt toegediend en vergeleken met een nepmedicijn (placebo).
Daarom is in het Erasmus MC de VIDEO-trial opgestart.
In deze trial onderzoeken we of een behandeling met vitamine D na een oogzenuwontsteking een positief effect heeft op de dikte van de zenuwvezellaag van het netvlies.

Doel van het onderzoek
Uit onderzoek is gebleken dat de zenuwvezellaag van het netvlies dunner wordt na een oogzenuwontsteking. De dikte van deze laag is gemakkelijk te meten met een methode die ‘Optical Coherence Tomography’ (OCT) heet. We denken dat vitamine D-behandeling het dunner worden van de zenuwvezels in het netvlies zou kunnen tegengaan.
Doel van deze studie is om de dikte van de zenuwvezellaag van het netvlies na een oogzenuwontsteking te vergelijken tussen patiënten die wel en niet een behandeling met vitamine D hebben gekregen. Verder willen we kijken wat het effect van de vitamine D is op ontstekingswaarden in het bloed en de hersenvloeistof, en op het optreden van een tweede aanval.

Vitamine D
Vitamine D kan door het lichaam zelf onder invloed van zonlicht worden aangemaakt, en zit ook in sommige voedingsmiddelen (zoals margarine en vette vis). Vitamine D is al als medicijn op de markt, maar het wordt nu vooral aan kleine kinderen en ouderen gegeven. We denken dat ook mensen met een oogzenuwontsteking baat kunnen hebben bij een behandeling met vitamine D.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
De VIDEO-trial is een gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde klinische studie. Dat betekent dat er geloot wordt. De ene helft van de deelnemers krijgt na loting een behandeling met vitamine D, de andere helft krijgt placebo (nep-medicijn). De dokter en de deelnemer weten allebei niet wie er vitamine D krijgt en wie placebo. De duur van het onderzoek is twee jaar. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is de dikte van de zenuwvezellaag van het netvlies. Deze wordt gemeten met een meetmethode die OCT heet.

Wie kunnen er meedoen met het onderzoek?
Mensen die tussen de 18 en 50 jaar oud zijn en een eerste oogzenuwontsteking hebben, kunnen meedoen aan het onderzoek. Als u al eerder een oogzenuwontsteking hebt gehad, of MS hebt, kunt u dus niet meedoen. We hebben deelnemers nodig waarvan de klachten niet langer dan 4 weken geleden zijn begonnen. Er zijn 120 personen nodig voor de studie.

Meer weten?
Als u een oogzenuwontsteking hebt (gehad), en u hebt interesse om mee te doen met deze studie, neem dan contact op via video.neuro@erasmusmc.nl of vraag uw neuroloog of oogarts.
De onderzoekers van deze studie zijn T.F. Runia (arts-onderzoeker) en T.A.M. Siepman (neuroloog).