target menu
... / Nieuwbouw Erasmus MC / Veelgestelde vragen
 

Veelgestelde vragen

Hoe wordt het nieuwe ziekenhuis toekomstbestendig gemaakt?

Het Erasmus MC bouwt een gebouw voor de toekomst: een robuust raamwerk van kolommen en grote vrije vloeroppervlakten maakt het mogelijk om wijzigingen aan te brengen in het gebruik van de verschillende verdiepingen en ziekenhuisfuncties. Bovendien is de inrichting van het gebouw losgekoppeld van het casco-ontwerp. Het ontwerpen van de inrichting doen we het liefst zo kort mogelijk voordat het gebouw ook echt in gebruik genomen wordt, zodat de laatste inzichten en technische ontwikkelingen kunnen worden meegenomen.


Hoe ziet de ziekenhuiskamer van de toekomst er uit?

Uit onderzoek naar de wenselijkheid en de consequenties van een eenpersoons patiëntenkamer in het ziekenhuis van de toekomst, lijkt de eenpersoonskamer favoriet te zijn. Daarnaast wordt er wel nadrukkelijk gekeken naar voorzieningen voor ‘gezelligheid en aanspraak, voorkomen van eenzaamheid, sociaal- en lotgenotencontact’.
Elders op deze site kunt u meer lezen over eenpersoons patiëntenkamers.


Waarom bouwen op de bestaande locatie?

Het Erasmus MC heeft bewust gekozen om op de huidige locatie te blijven. Door haar vestiging in het centrum van Rotterdam, in het stadsdeel Hoboken, blijft het Erasmus MC zichtbaar, bereikbaar en herkenbaar voor alle Rotterdammers en mensen uit de omstreken èn voor zijn studenten.

Het Erasmus MC is en blijft een medisch centrum in het centrum van Rotterdam. Erasmus MC-Daniel den Hoed wordt onderdeel van de nieuwbouw en komt bij de oplevering van de nieuwbouw over vanuit Rotterdam Zuid.

 

 

 

 

 

 

Luchtfoto november 2011 De Jong Luchtfotografie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus MC november 2011. Foto: de Jong Luchtfotografie


Wanneer is de nieuwbouw klaar?

De nieuwbouw is gestart in het najaar van 2009. Het eerste deel, bouwdeel Oost, is in 2013 opgeleverd en in gebruik genomen.

Het tweede deel, West, wordt momenteel gebouwd en wordt eind 2017 opgeleverd. Na gebruiksklaar maken, zal het nieuwe ziekenhuis in gebruik genomen worden. Vervolgens vindt de sloop van het huidige beddenhuis plaats.
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

 


Hoe groot wordt het nieuwe ziekenhuis?

Het nieuwe Erasmus MC is een bouwproject van uitzonderlijke omvang.

Een paar cijfers:

Bruto vloeroppervlak: 203.000 m2 (incl. Passage en Rg)
Nuttig vloeroppervlak: 100.000 m2
   Voor technische installaties: 17.500 m2
   Voor technische schachten: 7.500 m2

De vrije verdiepingshoogte t/m laag 14 is 4 meter; daarboven 3,50 meter.
De plafondhoogte is 2,7 meter in het ganggebied en ongeveer 3,2 meter aan de gevel.
Het hoogste punt is op 120 meter.

2,2 miljoen m3 lucht/uur
46 liften
7,5 kilometer zonwering

In totaal worden zo'n 2.430 heipalen de grond in geslagen.
De heipalen zijn van voorgespannen beton; ze zijn 28 meter lang en wegen 13 ton per stuk.

Met een bruto vloeroppervlak van 203.000 m2 is het nieuwe Erasmus MC op dit moment het grootste utiliteits bouwproject in Nederland. Ter vergelijking: 'De Rotterdam', die tot nu toe het grootste vloeroppervlak had, heeft een BVO van 160.000 m2.


Wat is het budget voor de nieuwbouw?

Het budget op bouwkostenniveau voor het deel van de nieuwbouw dat in mei 2009 in opdracht is gegeven, bedraagt € 449 miljoen (excl. BTW).

Worden er rondleidingen over het bouwterrein georganiseerd?

Toen het oostelijk deel van de nieuwbouw nog in aanbouw was, hebben we regelmatig rondleidingen verzorgd door dit deel van de nieuwbouw, dat in 2013 in gebruikgenomen is.

Op dit moment is het ook mogelijk een kijkje te nemen in het westelijk deel van de nieuwbouw en een indruk te krijgen hoe het nieuwe ziekenhuis straks eruit zal zien.
Eén keer in de 2 maanden worden op zaterdagochtend 2 rondleidingen verzorgd waarvoor iedereen die geïnteresseerd is, zich kan aanmelden. U krijgt een korte inleiding bij een kopje koffie en vervolgens gaan de laarzen aan en de helmen op en stappen we de bouw op. U bent van harte welkom!
Voor meer informatie en aanmeldingen, volg deze link.

 

Rondleiding juli 2012 


Wie zijn de betrokken partners bij de nieuwbouw?

De aannemer van het nieuwbouwproject is de Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC. De combinatie wordt gevormd door BAM Utiliteitsbouw bv en Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten.

De overige partners zijn:
Architect: EGM Architecten bv, Dordrecht
Adviseurs: Aronsohn raadgevende ingenieurs, Rotterdam; Royal Haskoning, technische installaties Rotterdam; Peutz adviesbureau bouwfysica, Zoetermeer; Juurlink [+] Geluk stedenbouw en landschapsarchitectuur, Rotterdam.

U leest meer over de betrokken partners op de Partnerpagina elders op deze site. 


Hoe vind ik straks de weg in het nieuwe gebouw?

Makkelijk je weg kunnen vinden is een belangrijk aspect om stress bij patiënten te verminderen. Maar ook voor anderen is het prettig om zich makkelijk te kunnen oriënteren.

Gebouwnamen en namen voor ingangen en parkeergarages hebben daarbij een belangrijke rol. In het Masterplan Gebouwaanduidingen is vastgelegd hoe de verschillende ingangen gaan heten, hoe de verschillende publieksgebieden gaan heten en hoe de verschillende parkeergarages genoemd gaan worden. Bovendien geeft het plan aan op welke manier het Erasmus MC tot ver in de stad zichtbaar en herkenbaar zal zijn. 

Daarnaast wordt natuurlijk samengewerkt met (externe) experts op het gebied van bewegwijzering.

Vpg-bewegwijzering maart 2012