Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Nieuws

Nieuwe bezoekregels als gevolg van avondklok (update 9 februari)

22 januari 2021

De extra maatregelen die het kabinet op woensdag 20 januari bekend maakte vanwege de ‘’Britse Variant B 1.1.7’’ beïnvloeden ook de bezoekregels in Erasmus MC.

Aangepaste bezoekregels

De landelijke regelgeving rondom het bezoekersaantal en het bezoektijdstip leidt tot de volgende aanpassingen:
  • Op de polikliniek mag maximaal 1 begeleider per patiënt mee.
  • Patiënten die opgenomen zijn in de kliniek mogen per dag maximaal 1 bezoeker ontvangen tussen 11.00 en 19.30 uur.
  • In Erasmus MC Sophia mogen alleen beide ouders/verzorgers hun kind in de kliniek.

Vanaf 20.45 uur kunnen alleen de nachtingangen gebruikt worden:

  • Ingang Wytemaweg (Erasmus MC Sophia)
  • Hoofdingang Dr. Molewaterplein
  • Ingang 5, garage Westzeedijk

Voor een overzicht van alle regels kijkt u op onze informatiepagina over het coronavirus.

Registratie van bezoekers

Bezoekers van patiënten in de kliniek worden vanaf dinsdag 9 februari geregistreerd. Deze registratie is bedoeld om de aanscherping van de bezoekregels te controleren en handhaven. Bij de registratie worden niet meer gegevens gevraagd dan voor dit doel noodzakelijk is. De registratiegegevens worden aan het einde van de dag vernietigd.

Avondklok en ontslagen patiënt ophalen

Familieleden die een patiënt komen ophalen die laat op de avond met ontslag gaat, vallen in de categorie mantelzorger. Zij zijn geoorloofd om op straat te zijn tijdens de avondklok. Een eigen verklaring volstaat hierbij. 

In een acute of spoedsituatie mogen de documenten achteraf getoond worden, mocht u staande gehouden worden. 

Draag een masker en houd 1,5 meter afstand  

Iedereen die 13 jaar of ouder is draagt een niet-medisch mondneusmasker*, ook in wachtruimten en behandelkamers als tijdens het bezoek in een patiëntenkamer. Bezoekers verlaten de patiëntenkamer zo min mogelijk en bezoeken geen andere patiëntenkamers of patiëntgebonden ruimtes op de afdeling, zoals een koffie- en theelounge. Het masker mag alleen afgezet worden om te eten en drinken (op 1,5 meter afstand) of indien dat noodzakelijk is voor een behandeling.

*Is het dragen van een niet-medisch mondneusmasker niet mogelijk? Dan verzoeken we u om een veiligheidsscherm te dragen.