Inschrijving

Voor de eerste keer in het Erasmus MC? Ga dan 30 minuten voor de polikliniekafspraak naar de inschrijfbalie om u in te schrijven.

Binnenkomen in het Erasmus MC

Om u in te laten schrijven, heeft u het volgende nodig:

  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Zorgverzekeringsbewijs.
  • Naam en adres van uw huisarts.
  • Naam, adres en faxnummer van uw apotheek.

De inschrijfbalie is geopend van 7:30-16:15 uur.

Uw e-mailadres

De medewerker vraagt ook uw e-mailadres. Wij gebruiken dit adres alleen om u op de hoogte te kunnen brengen van bijvoorbeeld baliewijzigingen, veranderde bereikbaarheid of gewijzigde telefoonnummers. Wij gebruiken dit e-mailadres niet voor het toesturen van medische informatie. Uiteraard behandelen wij alle gegevens vertrouwelijk.

Patiënttevredenheidsonderzoek

Wij gebruiken uw e-mailadres ook om te vragen hoe u de zorg heeft ervaren. Wat gaat goed en wat kan volgens u beter? Uw mening is onmisbaar voor het verbeteren van onze zorg. Als u hieraan wilt meewerken, sturen wij u af en toe een e-mail met een vragenlijst. Uw antwoorden verwerken wij anoniem. U bent niet verplicht hier aan mee te werken.

Wilt u niet dat wij u hiervoor benaderen, dan kunt u dit bij uw inschrijving aangeven. Wij respecteren altijd uw keuze. Was u al eerder ingeschreven en ontvangt u ongewenst van ons een e-mail met een tevredenheidsvragenlijst? Dan kunt u zich via de link in de mail afmelden. Wij gebruiken uw mailadres dan alleen voor de communicatie over uw behandeling. U kunt uw keuze later altijd weer wijzigen.

Verwijsbrief

Vergeet u niet de verwijsbrief van huisarts of specialist mee te nemen, als deze nog niet in ons bezit is. U loopt anders het risico dat uw verzekering niet vergoedt, en dat wij de rekening aan u moeten sturen.

Vervolgafspraak

Bent u al bij ons bekend, dan haalt u een dagticket bij een van de aanmeldzuilen. Bij de aanmeldzuil moet u uw legitimatiebewijs tonen (paspoort of ID-kaart). Uitleg over de aanmeldzuilen staat ook in de afsprakenbrief die u thuis heeft ontvangen.

Wijzigen persoonlijke gegevens

Als er wijzigingen zijn in uw huisadres, woonplaats, telefoonnummer, huisarts, apotheek of verzekering, geef dit dan bij voorkeur door via patientenregistratie@erasmusmc.nl. Vergeet daarbij niet uw patiëntnummer te vermelden. U kunt uw gegevens ook laten aanpassen bij de inschrijfbalie in de hal.

Op Mijn Erasmus MC kunt u ook zelf uw persoonsgegevens, telefoonnummer, e-mail en de gegevens van uw huisarts en apotheek aanpassen.

Als u voor het eerste polikliniekbezoek in een nieuw kalenderjaar komt, meldt u zich ook aan bij de inschrijfbalie. De medewerker controleert of uw gegevens nog actueel zijn.