logo voor centrum
Cursus

Communiceren in de oncologie

Startmoment: 23 juni 2020
Duur: 3 sessies van 2 uur
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Kanker Instituut

Deze cursus is bedoeld voor AIOS die werkzaam zijn in oncologische specialisaties. In een drietal sessies komen veel voorkomende moeilijke communicatie situaties aan de orde, aan de hand van theorie, praktijk (simulatie) en discussie.

Onze doelgroep(en): A(N)IOS

Over deze opleiding

Overzicht

In 3 sessies van 17:00 tot 19:00 uur komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Dinsdag 23 juni - Bespreken van klinische studies
  Docenten: dr. Martijn Lolkema, internist-oncoloog en drs. Adriaan van ’t Spijker, universitair docent medische psychologie
 • Dinsdag 7 juli - Markering palliatieve fase, advanced care planning en niet-reanimerenbeleid
  Docenten: dr. Astrid Oosten, internist-oncoloog en drs. Adriaan van ’t Spijker, universitair docent medische psychologie
 • Dinsdag 14 juli – Palliatieve sedatie en euthanasie
  Docenten: prof. Karin van der Rijt, internist-oncoloog en drs. Adriaan van ’t Spijker, universitair docent medische psychologie

Resultaat

Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Waarom bij Erasmus MC?

Het Erasmus MC Kanker Instituut is het grootste oncologische instituut in Nederland en richt zich op patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Het klinische wetenschappelijk onderzoek in de oncologie speelt wereldwijd een vooraanstaande rol bij de verbetering voor bestaande behandelingen en/of ontwikkeling van nieuwe behandelingen. De patiëntenzorg wordt dan ook bij voorkeur aangeboden in het kader van één van de meer dan 60 verschillende patiëntgebonden studies.

Praktische informatie

Startdata

23 juni 2020.

Deze cursus vindt jaarlijks plaats. Mail voor de exacte startdatum in 2021 e.v. naar onderwijs.interneoncologie@erasmusmc.nl.

Toelatingseisen

De cursus is met name zinvol voor AIOS in de 2e helft van de opleiding danwel AIOS die met hun differentiatie oncologie bezig zijn.

Programma

Sessie 1 – Bespreken van klinische studies

Het bespreken van deelname aan een klinische studie met een patiënt, blijkt in de praktijk vaak moeilijk. Wordt de patiënt niet teveel belast? Bied ik misschien valse hoop?

In deze sessie gaan we in op verschillende aspecten die hierbij een rol spelen: 

 • Ethische aspecten van studies en studiedeelname
 • Welke emoties van dokter en patiënt spelen een rol
 • Wat als er verschil is tussen de wensen van de dokter en van de patiënt

Over elk onderdeel wordt een presentatie gehouden gevolgd door ruimte voor discussie en vragen. Na een korte pauze is er mogelijkheid om te oefenen in verschillende situaties en het bespreken van praktijkvoorbeelden.

Sessie 2 – Markering palliatieve fase, advanced care planning en niet-reanimerenbeleid

Om tijdig in gesprek te kunnen gaan met patiënten over hun wensen in de laatste levensfase is het markeren van de palliatieve fase belangrijk. Hoe kunnen we dat in de praktijk doen? En hoe voer je vervolgens een advance care planning gesprek met patiënten en hun naasten? Wat is een goed moment om het reanimatiebeleid te bespreken en hoe pak je dat aan?

In deze sessie komen achtereenvolgens aan bod:

 • Het markeren van de palliatieve fase (e-learning)
 • Het voeren van een advance care planning gesprek
 • Bespreking van een NR beleid

Sessie 3 – Palliatieve sedatie en euthanasie

In deze laatste sessie bespreken we de (communicatie rondom) medische beslissingen in de laatste levensfase. Patiënten menen soms een keuze te hebben tussen euthanasie en palliatieve sedatie, maar is dat ook zo? Wat zijn de verschillen tussen palliatieve sedatie en euthanasie? Hoe voer je het gesprek als een patiënt een wens heeft tot euthanasie? Wat is belangrijk voor jou als arts?

Deze sessie is als volgt opgebouwd:

 • Palliatieve sedatie en euthanasie - verschillen, criteria en richtlijnen
 • Zorgvuldige communicatie, taboes en culturele verschillen
 • Evaringen van een arts (film)
 • Ervaringen van deelnemers | intervisie

Kosten

Voor AIOS van de afdelingen Interne Oncologie, Hematologie en Radiotherapie is deelname kosteloos. Voor AIOS van andere afdelingen wordt € 175 in rekening gebracht.

Bijzonderheden

Er kunnen maximaal 12 AIOS deelnemen aan deze cursus.

De cursus vindt plaats in het Erasmus MC.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Heb je belangstelling of wil je je meteen aanmelden? Stuur dan een email naar onderwijs.interneoncologie@erasmusmc.nl.