Kanker Instituut

logo voor centrum
Verpleegkundige specialisatie

Nascholing hematologie voor verpleegkundigen en andere disciplines (geannuleerd!)

Startmoment: 13 maart 2020 (geannuleerd)
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Kanker Instituut

Gezien de ontwikkelingen en onzekerheden met betrekking tot de verspreiding van het Coronavirus hebben wij besloten om de nascholing hematologie voor vrijdag 13 maart 2020 niet door te laten gaan. Lees verder onder Overige informatie....

Over deze opleiding

Overzicht

Jaarlijkse nascholingsdag voor verpleegkundigen en andere disciplines in de hematologie. Actuele ontwikkelingen worden toegelicht door vooraanstaande sprekers uit het vakgebied door middel van voordrachten en interactieve workshops.

Ook is er ruimte om te netwerken met (hematologie)verpleegkundigen en andere disciplines uit de regio.

Nascholilng Hematologie 2020

 

Resultaat

Na afloop wordt een digitaal certificaat van aanwezigheid verstrekt. Accreditatie bij de V&VN is aangevraagd.

Waarom bij Erasmus MC?

Het Erasmus MC Kanker Instituut is een topreferentiecentrum voor een groot aantal hematologische ziektebeelden. We verrichten baanbrekend onderzoek en we willen graag onze ervaringen, kennis en ontwikkelingen binnen de hematologische zorgketen met jou delen.

ErasmusMC_luchtfoto_gebouw_2018

Locatie

De nascholing vindt plaats in de Queridozaal, Onderwijscentrum Erasmus MC. Volg de link voor de route naar het Onderwijscentrum.

Onderwijs collegezaal met medewerkers

Overige informatie

Beste deelnemers, sprekers en sponsoren,

Gezien de ontwikkelingen en onzekerheden met betrekking tot de verspreiding van het Coronavirus hebben wij besloten om de nascholing hematologie voor aanstaande vrijdag 13 maart 2020 niet door te laten gaan en te verzetten naar een andere nog nader te bepalen datum. 

Wij willen voor onze deelnemers en patiënten geen onnodig risico nemen. Wij berichten jullie zo spoedig mogelijk over een nieuwe datum.

Vragen kunnen gesteld worden via  e-mail

Met vriendelijke groet,

namens het comité nascholing hematologie,

Prof.Dr. Frank Leebeek, afdelingshoofd Hematologie
Sandra Kerstjens, opleidingsadviseur thema Daniel den Hoed


Praktische informatie

Programma

Programma vrijdag 13 maart 2020

Voorzitter: Mw. M. Huijer-Korengevel Teammanager kliniek hematologie (Erasmus MC, Rotterdam)

 • 09.00 Inschrijving en ontvangst
 • 09.30 Prof. dr. F. Leebeek, internist-hematoloog en afdelingshoofd hematologie (Erasmus MC, Rotterdam) Opening

Ochtendprogramma

 • 09.40 Prof. dr. J. Cornelissen, internist-hematoloog (Erasmus MC, Rotterdam) Inleiding autologe- en allogene stamceltransplantatie
 • 10.10 Dr. E. de Jongh , internist-hematoloog (Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht) Autologe stamceltransplantatie, nazorg en ervaringen
 • 10.45 Pauze
 • 11.15 K. Hendriks-Wendrich, verpleegkundig specialist (Erasmus MC, Rotterdam) Allogene stamceltransplantatie, problematiek en nazorg
 • 11.50 Dr. A. Broers, internist-hematoloog (Erasmus MC, Rotterdam) Nieuwe ontwikkelingen en toekomst op transplantatie gebied
 • 12.30 Vragen uit de zaal & uitleg middagsessie
 • 12.40 Cartoonist
 • 12.50 Lunchpauze

Middagsessies

 • 14.00 Sessie 1
 • 15.00 Pauze
 • 15.30 Sessie 2
 • 16.30 Plenaire afsluiting
 • 17.00 Borrel

Sessies

In de middag vinden vijf interactieve sessies van een uur plaats. U kunt zich voor twee sessies inschrijven.

Sessies (duur 60 minuten)

1. Steuntje in de rug 

A. Spelt, verpleegkundige en ondersteuningsconsulente (Erasmus MC, Rotterdam)
Tijdens deze sessie krijg je inzicht in de problematiek waarmee patiënten na de transplantatie behandeling worden geconfronteerd. Aandacht voor de lange termijn effecten en kwaliteit van leven na een stamceltransplantatie is belangrijk voor de patiënt en diens naasten. Je leert tijdens deze sessie hoe je als hematologieverpleegkundige of meewerkende discipline zelfmanagementinterventies voor de patiënt en diens naasten kunt inzetten. 

2. Zoeken naar de juiste match

Dr. J. Somers, internist-hematoloog (Sanquin en Erasmus MC, Rotterdam)
Een patiënt met leukemie of een andere ernstige bloedziekte kan genezen dankzij de stamcellen van een donor. Het tijdig vinden van een donor is hierbij van groot belang. De kans op een HLA-identieke donor binnen de familie van de patiënt is slechts 30%. Als er geen familiedonor is, wordt er gezocht naar een niet-verwante donor. Tijdens deze sessie gaan we in op de factoren die een rol spelen bij het zoeken naar een geschikte donor. Tot welke leeftijd mag gedoneerd worden? Hoe te handelen wanneer de patiënt geen contact heeft met zijn verwanten? Hoe zit het met de privacy van de donor? Hoe verloopt de donorkeuring en hoe worden de belangen van een donor geborgd? Wat als de donor afgekeurd wordt voor donatie?

3. Cellen verzamelen en meer

Dr. P. Mutsaers, internist-hematoloog (Erasmus MC, Rotterdam), J. van Oossanen, seniorverpleegkundige (Erasmus MC, Rotterdam)
CAR T-celtherapie is een veelbelovende nieuwe optie voor behandeling van lymfklierkanker en ALL. Ook zijn er studies gaande bij andere hematologische ziektebeelden. Tijdens deze sessie zullen de indicaties en het afname- en be- werkingsproces samengevat worden. De focus zal echter liggen bij de opname van de patiënt voor deze behandeling. Naast de voorbereiding en infusie zal met name aan de orde komen wat er kan gebeuren na teruggave. De bijwer- kingen kunnen heftig zijn (maar meestal reversibel). Welke bijwerkingen zijn er te verwachten en hoe en wanneer zijn deze te signaleren en te behandelen. Welke verpleegkundige expertise is hierbij nodig. Wat zijn de resultaten van behandeling met Car T-cells .

4. De proef workshop: Smaakverandering bij patiënten 

Dr. I. de Greef, internist-hematoloog (Erasmus MC, Rotterdam), S.F.J. Maas (food and beverage manager Novotel, Rotterdam), R.R. Schoenmakers (chef-kok Novotel, Rotterdam), K. Hendriks-Wendrich, verpleegkundig specialist (Erasmus MC, Rotterdam), H.J.M. Schlösser, dietiste (Erasmus MC, Rotterdam)
Na radio- en chemotherapie of een stamceltransplantatie kunnen patiënten tijdelijk of langdurig een veranderde smaak- en speekselproductie ervaren. Met een aantal basisrecepten en kruiden kunnen patiënten hun maaltijden smaakvoller krijgen. Tijdens deze workshop wordt er achtergrondinformatie gegeven. De tips kunnen hierna aan de patiënten worden overgebracht in de praktijk.

5. Kunst en muziek als medicijn

Y. Peschier, kunstzinnig therapeut (Erasmus MC, Rotterdam), M. van der Heijde- Keijzer, muziektherapeut (Erasmus MC, Rotterdam)
Patiënten kunnen veel baat hebben bij de verwerking van het hun ziekte door zich te uitten op een creatieve en muzikale wijze. Tijdens deze sessie kan je ervaren wat er tijdens ons contact met de patiënt wordt gedaan. En wat deze vorm van therapie kan bijdragen aan de weg en het welbevinden van de patiënt. Laat je meevoeren door klank en kleur. Laat je verrassen en inspireren!

Nascholing Hematologie 2020 verpleegkundigen

Kosten

 • Medewerkers van het Erasmus MC Kanker Instituut - kosteloos
 • Overige medewerkers Erasmus MC - € 70
 • Overig - € 100

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Je kunt je inschrijven via het congresbureau van het Erasmus MC via deze Inschrijflink.

Algemene voorwaarden

Als je je aanmeldt, dien je akkoord te gaan met algemene voorwaarden van het Congresbureau.

Afmelden en annuleringskosten

Bij schriftelijke annulering voor 13 februari 2020 worden de deelnamekosten minus €50,- administratiekosten gerestitueerd. Bij schriftelijk annulering na 13 februari 2020 vindt geen restitutie plaats en ben/blijf je de volledige deelnamekosten verschuldigd.

Wat doen we met je gegevens?

Door je te registreren voor deze bijscholing, ga je (de deelnemer) ermee akkoord dat je persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie- en afhandelingsdoeleinden en om je informatie te sturen in verband met de bijscholing. Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij zonder de schriftelijke toestemming van de deelnemer. Als je de gegevens die zijn vermeld als “verplicht” niet indient, kunnen we je registratie niet voltooien.