Kanker Instituut

logo voor centrum
Coschap

Oudste coschap Interne Oncologie

Startmoment: Doorlopend
Duur: 12 weken
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Kanker Instituut

Studenten Geneeskunde zijn van harte welkom voor een oudste coschap van 12 weken bij de afdeling Interne Oncologie.

Over deze opleiding

Overzicht

Studenten Geneeskunde zijn van harte welkom voor een oudste coschap van 12 weken op de afdeling Interne Oncologie.

Als oudste coassistent heb je onder supervisie van een AIOS Interne Oncologie de dagelijkse zorg voor een beperkt aantal (maximaal zes) opgenomen patiënten. Alle aspecten van de oncologie, van curatieve behandeling tot palliatieve zorg, komen tijdens het oudste coschap aan bod. In het programma is ook een periode van 2 weken op de Unit Palliatieve Zorg en Symptoomcontrole opgenomen. Ook is er, op eigen verzoek, gelegenheid tot het bijwonen van poliklinische spreekuren.

Waarom bij Erasmus MC?

Het Erasmus MC Kanker Instituut is het grootste oncologische instituut in Nederland en richt zich op patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Het klinische wetenschappelijk onderzoek in de oncologie speelt wereldwijd een vooraanstaande rol bij de verbetering voor bestaande behandelingen en/of ontwikkeling van nieuwe behandelingen. De patiëntenzorg wordt dan ook bij voorkeur aangeboden in het kader van één van de meer dan 60 verschillende patiëntgebonden studies.

Overige informatie

 

Praktische informatie

Programma

Als coassistent neem je deel aan het onderwijs voor AIOS en medisch specialisten. Het gestructureerde onderwijs bestaat uit verschillende onderdelen. Hierbij kun je denken aan:

  • Monodisciplinaire en multidisciplinaire besprekingen, waarbij in aanwezigheid van de staf beleid wordt besproken van opgenomen en nieuwe poliklinische patiënten. Ook patiënten met problemen en patiënten gezien in de consultatieve beoordeling worden besproken. 
  • Monodisciplinaire refereerbijeenkomsten, CAL’s (critical apraisal of the literature) volgens de PICO-methode (patient, intervention, comparison en outcome), complicatiebespreking, klinische researchbespreking en cursorisch onderwijs.
  • Facultatief is het bijwonen van oncologiebesprekingen met de regionale ziekenhuizen per videoconferentie.
  • Acht keer per jaar wordt de OMBO cursus gegeven: "Onderwijs Multidisciplinaire Behandeling in de Oncologie; standaard en nieuwe ontwikkelingen". Hierbij wordt vanuit en voor de verschillende disciplines de “state of the art” behandeling van diverse tumorsoorten besproken. 

Daarnaast word je uiteraard in de gelegenheid gesteld de algemene onderwijsmomenten voor Inwendige Geneeskunde te volgen. De oudste co-assistent wordt gestimuleerd en begeleid om een referaat te houden over een onderwerp gerelateerd aan een patiënt.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Geïnteresseerd in een oudste coschap Interne Oncologie? Neem ruim van tevoren contact op of een oudste coschap in de periode van je voorkeur mogelijk is.

  • Mw. Ruth Lammers-Veling, adviseur onderwijs, voor vragen mail
  • Dr. A. van der Gaast, internist-oncoloog, voor vragen mail of bel naar (010) 703 44 47
  • Mw. Linda de Witte, secretaresse Interne Oncologie, voor vragen mail of bel naar (010) 704 13 38 

Het oudste coschap is ook toegankelijk voor geneeskundestudenten van andere faculteiten.

Studeer je geneeskunde aan de EUR? Op Canvas vind je meer informatie over alle coschappen. Studeer je geneeskunde aan een andere faculteit? Stuur dan een mail voor meer informatie.