Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Hervatting fecesdiagnostiek afdeling Klinische Chemie

24 april 2020

In navolging op ons eerdere bericht van 30 maart 2020 over de tijdelijke opschorting van ons reguliere fecesdiagnostiek kunnen wij u meedelen dat al onze fecesdiagnostiek vanaf 24 april hebben hervat. Dit betekent dat wij, zoals u van ons gewend was voor de COVID-19 uitbraak, uw fecesaanvragen voor o.a. fecaal vet, alfa-1-antitrypsine, calprotectine en pancreas-elastase weer in behandeling nemen en zorgdragen voor de reguliere terugrapportagetijd. Eerdere diagnostiek die u heeft opgestuurd zal de komende week worden afgehandeld.

Achtergrond:

De beslissing om onze diagnostiek te hervatten loopt vooruit op een concept notitie die wij (o.b.v. input van een aantal collega klinisch chemici uit verschillende laboratoria) samen met het RIVM en de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie aan het opstellen zijn. Deze notitie biedt handvaten ten aanzien van het veilig werken met fecesmateriaal dat mogelijk besmet is met SARS-CoV-2. Wij maken gebruik van een virusinactivatiestap, waarvan de eerste resultaten zeer positief zijn. Wij zijn voornemens om deze inactivatiestap standaard te implementeren in onze standaard feces opwerkprocedure.

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen w.b.t. het afhandelen van uw laboratoriumdiagnostiek.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Dr. C. Ramakers van het laboratorium Klinische Chemie.